Zasedání KVPŽŘ 2017

8. března 2017

11.-13. červan 2017 - výjezdové zasedání na Erlebachově boudě

11. října 2017

13. prosince 2017 

 

Společná zasedání KVPŽŘ se konají v Praze v klášteře Šedých sester na Bartolomějské ulici. Kromě duchovního programu budou probírána aktuální témata a informace. Začátek mší svatou v 9.30 hodin.