víra

Papež František: Bez řeholních sester by církvi chyběl cit a mateřská intuice

V Římě se ve dnech 3. – 8. května konalo zasedání Světové unie generálních představených ženských řeholí (UISG) na téma „Služba autority podle evangelia“. Více než 800 řeholních sester ze 75 zemí reprezentovalo přibližně 700 tisíc řeholnic, které působí na pěti kontinentech světa. Není bez zajímavosti, že mužů žijících v celibátu je ve světovém měřítku o 250 tisíc méně, tedy přibližně 420 tisíc kněží a 30 tisíc řeholních bratří bez kněžského svěcení.

Štítky: 

Kanonizační proces sestry boromejky Vojtěchy Hasmandové

Téměř před sto lety se v Huštěnovicích na Slovácku narodila Antonie Hasmandová, pozdější sestra boromejka Vojtěcha. Byla za skrývání františkánského kněze vězněna téměř osm let, od svých 38 let. Později vykonávala 18 let úřad generální představené sester boromejek, až do roku 1988. Ve své funkci se především zasazovala o to, aby se k řadovým sestrám dostaly texty II. vatikánského koncilu. Matce Vojtěše vděčí sestry boromejky také za mimořádnou odvahu, s jakou porušovala státní nařízení o zákazu přijímání řeholního dorostu. Dům sester boromejek ve Znojmě-Hradišti, kde Matka Vojtěcha sídlila, byl také centrem tajného setkávání různých církevních představitelů i osobního setkávání mnoha kněží a sester české a moravské církve s Matkou Vojtěchou. Přitahovala svým osobním charismatem povzbuzování a odvážné aktivity mnoho lidí. To vše u ní pramenilo z hlubokého vztahu s Kristem Ukřižovaným, který je pro sestry boromejky jediným zdrojem Milosrdenství (vytrvání v milosrdenství slibují sestry jako čtvrtý řeholní slib). Matka Vojtěcha bude mít 21. 1. 2013 výročí 25 let od smrti a v dalším roce by se 25. 3. 2014 dožila sto let. Sestry boromejky připravují k této příležitosti jubilejní rok Matky Vojtěchy spojený s několika akcemi prezentujícími její život. V listopadu roku 1996 byla na brněnském biskupství zahájena diecézní fáze beatifikačního a kanonizačního procesu, který byl v roce 2004 převeden do Říma. V roce 2009 byl předán ke zhodnocení vatikánské Kongregaci pro kauzy svatých. Nyní se sestry boromejky chystají otevřít proces nad uzdravením na přímluvu Matky Vojtěchy.

Štítky: 

11. října začal v církvi na celém světě Rok víry

V říjnu minulého roku vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry, který byl slavnostně zahájen 11. října 2012. Den slavnostního otevření Roku víry byl zároveň dnem padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu a dvacátého výročí vydání Katechismu katolické církve. V sekci Studijní materiály si můžete stahnout důležité dokumenty k Roku víry, především list papeže Benedikta XVI. Porta fidei (Brána víry), ale i vatikánskou Nótu s návrhy k prožití Roku víry. Vřele doporučujeme jejich pečlivé studium. Kromě mnoha mimořádných akcí tématicky zaměřených na obnovení a nové přijetí daru víry budou v Roce víry také každoroční pravidelná setkání jednotlivých vatikánských kongregací a papežských rad věnována tématu nové evangelizace. Ve dnech 7. - 28. října proběhla v Říme 13. generální biskupská synoda, která se věnovala tématu Nová evangelizace podrobným způsobem. Biskupové z celého světa diskutovali nad přípravným textem, který je k dispozici v příloze tohoto článku. Synoda také na závěr vydala Poselství Božímu lidu, je k dispozici na našem webu v sekci Studijní materiály. V našich českých a moravských diecézích zahájili rok víry bikupové ve svých katedrálách či jednotlivé farnosti. Ostravsko-opavský biskup F. Lobkowicz vydal zajímavé instrukce pro svou diecézi, které ovšem mohou k přemýšlení a nové aktivitě v církvi přimět také věřící z ostatních koutů naší země. Obsah jeho listu k Roku víry je rovněž k dispozici v sekci Studijní materiály.

Štítky: