veřejnost

Vyjádření sester boromejek k článku v deníku Právo

Přinášíme v plném znění vyjádření generální představené sester boromejek S. M. Bohuslavy Kubačákové k článku, který zveřejnil deník Právo o restituci řepského pozemku.

Štítky: 

Nová mozaika Nebeský Jeruzalém na Velehradě

Mozaiku vytvořili umělci Ateliéru Centra Aletti z celého světa, pod vedením o. Marka I. Rupnika SJ. Je instalována v nové části velehradské baziliky, která nese název Martyrion. Finanční dary na instalaci této mozaiky věnovala jednotlivá řeholní společenství KVPŽŘ. Několik fotografií je ve fotogalerii.

Štítky: 

Návštěva pracovníků Muzea K-S 14 „U cihelny“ a Památníku obětem internace Králíky v Archivu bezpečnostních složek v Praze

Dne 22. března 2013 se uskutečnila plánovaná návštěva pracovníků Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „Cihelny“ Králíky a Památníku obětem internace do Archivu bezpečnostních složek v Praze.

Štítky: 

Blahořečení 14 františkánských mučedníků z Prahy

Blahořečení 14 pražských františkánských bratří - mučedníků proběhlo v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 13. října 2012 při slavné mši svaté v 10 hodin. Předsedal jí kardinál Angelo Amato, prefekt vatikánské Kongregace pro blahořečení a svatořečení. Slavnosti se zúčastnilo mimořádně velké množství věřícících z celé ČR.

Ve dnech 4.-12.10. proběhla v kostele Panny Marie Sněžné v Praze novéna před blahořečením formou večerních mší svatých celebrovaných zástupci různých mužských řádů. Do programu byly zařazeny také různé koncerty a další doprovodné akce.

Samotný program oslav blahořečení začal již v pátek 12.10. v kostele Panny Marie Sněžné a pokračoval také celou sobotu 13.10. (v kostele PMS například večer vystoupil Hradišťan), a v neděli 14.10. pokračoval dopolední mší svatou celebrovanou generálním ministrem řádu františkánů bratrem José Rodríguez Carballo OFM. V závěru této nedělní mše svaté bylo nádvoří kostela Panny Marie Sněžné dedikováno Čtrnácti pražským mučedníkům.

Štítky: 

XII. Svatováclavské mezinárodní setkání v Bílé Vodě

Setkání u příležitosti vzpomínky na násilnou internaci řádových sester v době komunismu se koná 28.9.2012 od 13 hodin v Bílé Vodě u Javorníka, kde bylo za komunismu nuceně internováno přibližně 1000 sester. Program mezinárodního setkání je uveden v příloze i v článku níže. V Bílé vodě byly v době komunismu násilně soustředěny sestry z 16 řádů či kongregací. Místní hřbitov, kde odpočívá přibližně 800 řádových sester, byl v roce 2000 vyhlášen národní kulturní památkou. 7. září letošního roku bylo v této severomoravské obci slavnostně otevřeno Muzeum izolace, internace a integrace, které zachycuje život řeholnic ve zdejším internačním klášteře pro další generace. Slavnostního otevření muzea se kromě zástupkyň řeholí a kongregací zůčastnil kardinál Dominik Duka spolu s ostravsko-opavským biskupem Františkem Lobkowiczem a dalšími významnými představiteli jak církevního, tak společenského života.

Štítky: 

Stránky