řeholní život

Pouť řeholníků na Svatý Kopeček u Olomouce

Již tradiční pouť řeholníků na Svatý Kopeček u Olomouce se letos konala opět 8. května, v den památky Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Hlavním celebrantem při mši svaté byl otec biskup Lobkowicz O.Praem. Přednášku na téma "Biřmování" pronesl provinciál dominikánů, P. Benedikt Mohelník OP. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Štítky: 

Jubileum Kongregace sester premonstrátek

Kongregace sester premonstrátek, která v naší republice působí v rámci své českomoravské provincie na Svatém Kopečku u Olomouce a v Humpolci, si v tomto roce připomíná 110. výročí svého založení. Sestry premonstrátky oslavily své jubileum na Svatém Kopečku u Olomouce ve dnech 27. - 28.4.2012. V pátek 27.4. večer uspořádaly vigilii s nešporami, promluvou asistenta kongregace P. Norberta Vehovského O.Praem., adorací a promítáním prezentace o životě sester. V sobotu 28.4. následoval program v bazilice Navštívení Panny Marie se slavnou mší svatou a promluvou řádového historika P. Jindřicha Charouze. Fotografie ze slavnosti naleznete na stránkách www.premonstratky.cz.

Štítky: 

Stránky