řeholní život

Setkání Rady Federace sester boromejek

V době od 16. do 23. srpna 2012 proběhlo v Praze setkání Rady Federace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
Federace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského byla založena v roce 1970 podle přání 2. Vatikánského Koncilu. Radu Federace tvoří tyto generaláty boromejských kongregací: Nancy, Trevír, Praha, Grafschaft, Mikolow, Vídeň a Třebnice. Tyto generaláty (kromě Prahy) mají také své misie v Tanzanii, Senegalu, Zambii, Mexiku, Egyptě, na Sibiři, v Rumunsku a ve Svaté Zemi. Letošní setkání mělo téma Formace jako úsilí a prosba o svatost a Rada Federace se mu věnovala pod zorným úhlem dokumentu Svatého Otce Porta Fidei, zahajujícího Rok víry. Na závěr setkání Rady Federace ve středu 22. 8. 2012 celebroval pan kardinál Dominik Duka mši svatou v klášterním kostele sv. Karla Boromejského v Praze, kde bylo připomenuto i 19. výročí znovuposvěcení tohoto kostela.

Štítky: 

Svěcení kostela sester trapistek v Klášteře Naší Paní nad Vltavou

V sobotu 28. července 2012 vysvětil kardinál Miloslav Vlk nově dostavěný kostel sester trapistek v Klášteře Naší Paní nad Vltavou v Poličanech. Kostel byl vysvěcen při slavné mši svaté v 10.30 hodin a byl zasvěcen Blahoslavené Panně Marii, Matce jednoty křesťanů. Fotografie ze slavnosti si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.
Komunitu sester, která v Poličanech nyní působí, pozval kardinál Miloslav Vlk do Čech z mateřského kláštera trapistek v italském Vitorchianu v provincii Viterbo (asi 80 km na sever od Říma). Při odjezdu z Vitorchiana tvořilo zakládací skupinu, která definitivně opustila mateřský klášter v dubnu roku 2007, devět sester - tři Češky, pět Italek a jedna Maďarka. Dnes je komunita devatenáctičlenná. Sestry přišly do České republiky s vědomím misijního úkolu: vyprošovat od Boha obrácení a spásu pro každého člověka.

Štítky: 

Konference Duchovní cvičení v řeholním životě

Letošní Konference o řeholním životě na Velehradě 24.-26.6.2012 pořádaná naší organizací a obsahově zajištěná Centrem Aletti z Olomouce se věnovala tématu Duchovní cvičení v řeholním životě. Jednotlivé přednášky P. Michala Altrichtera, s. Luisy Karczubové a P. Pavla Ambrose byly zčásti doprovázeny diskuzními skupinami, zčásti časem pro promyšlení a vstřebání hutných témat. Oba dny konání konfrence měly ovšem svoji duchovní "kotvu" v soustředěné liturgii a osobní modlitbě účastníků. Ohlasy na Konferenci byly výborné, čas strávený na Velehradě přinesl účastníkům velké obohacení, rozšíření obzorů a vzpruhu do dalšího života. Všem, zvláště přednášejícím, ale nejvíce našemu Pánu, patří za to velký dík.

Štítky: 

Sestry Matky Terezy oslavily 10 let v Praze 8

V neděli 10. června 2012 kardinál Miloslav Vlk poděkoval s pražskou komunitou sester Misionářek lásky za 10 let jejich působení v Praze 8 – Libni. Pražská komunita těchto sester se zaměřuje na pomoc lidem bez přístřeší, a to nejen tu hmotnou, ale poskytuje jim rovněž duchovní podporu. Od roku 2002 zde bylo pomoženo bezpočtu lidí bez domova a bez přístřeší, a také proběhlo téměř 80 křtů. Fotografie z nedělní oslavy si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Štítky: 

Nová publikace o řeholním životě dnes

Nakladatelství Refugium vydává novou publikaci Doc. Michala Altrichtera SJ Umění důvěrnosti - Vyprávění o řeholním životě. Kniha je určená především pro řeholníky a řeholní komunity.   Řeholní život prošel v české církvi po roce 1990 obrovským vývojem.

Štítky: 

Stránky