mládež

Adorace za povolání do rodin, k zasvěcenému životu a ke kněžství

Pražská farnost při kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru pořádá pravidelně na první pátek v měsíci celodenní adorace za rodiny a za kněžská a řeholní povolání. Program začíná vždy ráno mší svatou v 7.30, po níž následuje celodenní výstav Nějsvětější svátosti. Ten je zakončen večerní mší svatou v 16.30 hod, kterou slouží vždy některý z biskupů či generální vikář pražské arcidiecéze. Počínaje zářím 2012 byl prvopáteční program obohacen o společné adorace od 15.30 hod, které vedou řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny, viz přiložený rozpis. Termíny těchto společných prvopátečních adorací:

7. září, 5. říjen, 2. listopad, 7. prosinec 2012 a 4. leden, 1. únor, 1. březen, 5. duben, 3. květen, 7. červen, 5. červenec a 2. srpen 2013.

Štítky: 

Celostátní setkání mladých ve Žďáru

V těchto dnech vrcholí více než roční přípravy na Celostátní setkání mládeže, které se po pěti letech uskuteční 14. až 19. srpna 2012 ve Žďáře nad Sázavou. Duchovní program setkání se zaměří na svátost biřmování a její význam v životě mladých lidí. Mezi důležité okamžiky programu bude patřit také svědectví rodičů Chiary Luce Badano, osmnáctileté dívky, kterou roku 2010 prohlásil papež Benedikt XVI. za blahoslavenou. Na setkání se mohou přihlásit mladí lidé do 30 let věku, řeholnice, řeholníci a kněží bez omezení věku, všichni však do termínu 31.7.2012. Aktivní zapojení zasvěcených sester a bratří při CSM koordinuje sestra Voncenta Kořínková: vincentaatboromejky.cz.

Štítky: