Studijní materiály

Exhortace Evangelii Gaudium

Uvádíme odkaz na novou exhortaci papeže Františka Evangelii Gaudium:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19154

Z konference o řeholním životě

Audiozáznamy z konference o řeholním životě, která probíhala ve dnech 30.-31. srpna na Velehradě.

Poselství biskupské synody 2012

13. řádná celosvětová biskupská synoda, která se konala 7. - 28. října v Římě, vypracovala závěrečný dokument nazvaný Poselství Božímu lidu. Týká se naléhavého tématu nové evangelizace. Synody se jako delegát za Českou republiku zúčastnil Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Nóta k Roku víry

Nóta vatikánské Kongregace pro nauku víry s pastoračními doporučeními ke slavení Roku víry

Stránky