Dekret

Dekret, jímž se stanovuje, co je třeba vykonat pro získání daru odpustků u příležitosti Roku zasvěceného života.