Studijní materiály

Konference o řeholním životě 2015

Přinášíme audiozáznamy z letošní konference o řeholním životě na Velehradě.

Stahujte zde:

promluva Cyrila Vasila SJ (92 MB, mp3)

Dekret

Dekret, jímž se stanovuje, co je třeba vykonat pro získání daru odpustků u příležitosti Roku zasvěceného života.

"Zkoumejte"

V příloze je překlad dalšího dokumentu vydaného k Roku zasvěceného života.

"Radujte se"

V příloze je překlad 1. listu k Roku zasvěceného života.

Stránky