Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů. Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

Stanovisko sester boromejek k poskytování péče o prezidenta ČR

Přinášíme v plném znění stanovisko generální představené sester boromejek S. M. Bohuslavy Kubačákové ve věci zajišťování zdravotní péče o prezidenta republiky M. Zemana.

Adorace za povolání v Praze

Pražská farnost při kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru pořádá od září pravidelně na první pátek v měsíci celodenní adorace za rodiny a za kněžská a řeholní povolání.

Konference o řeholním životě - Velehrad 2013

Ve dnech 30.-31. srpna 2013 proběhla na Velehradě Konference o řeholním životě na téma „Duchovní cvičení v zasvěceném životě“. <--break->

Štítky: 

Pouť řeholníků a řeholnic na Velehradě

Letošní pouť řeholníků a řeholnic neproběhla na Svatém Kopečku, jak je tradicí, ale protože je jubilejní rok sv. Cyrila a Metoděje, uskutečnila se tato pouť 30. srpna 2013 na Velehradě.<--break->

Štítky: 

Papež František: Bez řeholních sester by církvi chyběl cit a mateřská intuice

V Římě se ve dnech 3. – 8. května konalo zasedání Světové unie generálních představených ženských řeholí (UISG) na téma „Služba autority podle evangelia“. Více než 800 řeholních sester ze 75 zemí reprezentovalo přibližně 700 tisíc řeholnic, které působí na pěti kontinentech světa. Není bez zajímavosti, že mužů žijících v celibátu je ve světovém měřítku o 250 tisíc méně, tedy přibližně 420 tisíc kněží a 30 tisíc řeholních bratří bez kněžského svěcení.

Štítky: 

Stránky