Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů. Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

Adorace u sv. Ludmily v Praze

Každý první pátek v měsíci se v kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru v Praze koná adorace za rodiny, za kněžská a duchovní povolání.

Pouť zasvěcených osob na Svatém Kopečku 8. května 2014

Letos se opět uskutečnila pouť řeholníků a řeholnic na Svatém Kopečku u Olomouce.

Plenární zasedání v červnu 2014

Na středu 4. června 2014 je svoláno plenární zasedání KVPŽŘ.

Štítky: 

Týden modliteb za povolání

Týden od 5. do 11. května 2014 byl vyhlášen mezinárodním Týdnem modliteb za povolání. <--break->

Štítky: 

Plenární zasedání v únoru 2014

Na středu 5. února 2014 je svoláno plenární zasedání KVPŽŘ. Uskuteční se v Praze u Šedých sester v Bartolomějské ulici.

Štítky: 

Stránky