Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů. Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

Výběrové řízení na místo ředitele Náboženské matice

Předseda České biskupské konference vypisuje výběrové řízení na místo ředitele Náboženské matice se sídlem v Praze a nástupem  1. 1. 2015.

Štítky: 

Pozvání na zasedání KVPŽŘ na Velehradě

Ve dnech 17. – 19. října 2014 se uskuteční zasedání a formační setkání členek KVPŽŘ na Velehradě.

Štítky: 

Adorace u sv. Ludmily v Praze

Každý první pátek v měsíci se v kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru v Praze koná adorace za rodiny, za kněžská a duchovní povolání.

Pouť zasvěcených osob na Svatém Kopečku 8. května 2014

Letos se opět uskutečnila pouť řeholníků a řeholnic na Svatém Kopečku u Olomouce.

Plenární zasedání v červnu 2014

Na středu 4. června 2014 je svoláno plenární zasedání KVPŽŘ.

Štítky: 

Stránky