Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů. Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

Novéna k sv. Vojtěchovi

Ve dnech 15.-23. dubna se zasvěcené osoby duchovně propojí modlitbou novény k sv. Vojtěchovi. Budou tak děkovat za dar řeholního života a prosit o požehnání pro komunity i pro celý národ.

 

Štítky: 

Putování ostatků sv. Vojtěcha

V příloze je program putování ostaků sv. Vojtěcha v Roce zasvěceného života - jarní část.

Štítky: 

"Svatý Vojtěch mezi námi"

V příloze najdete texty brožury "Svatý Vojtěch mezi námi", které vydalo nakladatelstvi Refugium. Texty je možné použít při putování ostatků sv. Vojtěcha nebo jako pastorační podněty pro Rok zasvěceného života.

Štítky: 

Zasedání KVPŽŘ v březnu 2015

Na středu 4. března 2015 je svoláno zasedání KVPŽŘ.

Štítky: 

Společný dopis řeholníků a řeholnic k Roku zasvěceného života

V příloze naleznete dopis podepsaný předsedkyní KVPŽŘ a předsedou KVPMŘ

Štítky: 

Stránky