Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů. Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

Putování ostatků sv. Vojtěcha

Od konce září budou znovu putovat ostatky sv. Vojtěcha. Program naleznete v příloze.

Štítky: 

Pouť vděčnosti na Velehradě

V rámci Roku zasvěceného života se v sobotu 29. srpna 2015 na Velehradě uskutečnila Národní pouť vděčnosti za duchovní povolání. Téměř 300 řeholnic a řeholníků z různých řádů a kongregací působících v ČR se sešli ve velehradské bazilice, někteří putovali pěšky ze Svatého Hostýna již od čtvrtka 27. srpna.

Štítky: 

Výběrové řízení na místo šéfredaktora Katolického týdeníku

Česká biskupská konference vypisuje výběrové řízení na obsazení místa šéfredaktora Katolického týdeníku s nástupem k 1. 1. 2016.

Štítky: 

Zasedání KVPŽŘ v červnu 2015

Na středu 3. června 2015 je svoláno zasedání KVPŽŘ. Setkání začne společnou mší sv., tentokrát se však sejdeme v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově v 9.30 hod. Hlavním celebrantem bude strahovský opat P. Michael Pojezdný O.Praem.

Štítky: 

Pouť vděčnosti na Velehradě

Zveme všechny řeholnice a řeholníky ke společnému díkůvzdání za dar zasvěceného života při pouti na Velehradě 29. srpna 2015.

Štítky: 

Stránky