Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů. Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

Výstava "Blázni pro Boha"

Během Roku zasvěceného života putovala po různých místech naší vlasti výstava s názvem "Blázni pro Boha", která představila veřejnosti řeholní společenství působících v České republice.

Štítky: 

Zasedání KVPŽŘ v prosinci 2015

Na středu 2. prosince 2015 je svoláno zasedání KVPŽŘ. Uskuteční se v Praze u Šedých sester v Bartolomějské ulici.

Štítky: 

Adorace v kostele sv. Ludmily v Praze

Adorace za rodiny, kněžská a duchovní povolání se konají pravidelně každý první pátek v měsíci v kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru, Praha 2. Ve 14:00 hod. začíná výstav Nejsvětější svátosti, od 15:30 hod. probíhá společná adorace, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16:30 hod. pak následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové (viz rozpis adorací).

Štítky: 

Zasedání KVPŽŘ v říjnu 2015

Na středu 7. října 2015 je svoláno zasedání KVPŽŘ. Uskuteční se v Praze u Šedých sester v Bartolomějské ulici.

Štítky: 

Program NEK v Brně

V příloze naleznete program Národního eucharistického kongresu 2015, který proběhne v Brně ve dnech 16.-17. října 2015.

Štítky: 

Stránky