Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů. Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

Mezinárodní ekumenické setkání řeholníků a řeholnic

Již od roku 1970 organizuje EIIR, mezinárodní ekumenické sdružení řeholníků a řeholnic, každé dva roky setkání anglikánských, katolických, ortodoxních a protestantských řeholníků a řeholnic. V roce 2008 se setkání konalo v katolickém klášteře Sobrado (Španelsko), v roce 2010 v pravoslavném (ortodoxním) klášteře v Rile (Rila, Bulharsko). Letos v červenci se bude setkání konat v protestantské komunitě Sœurs de Pomeyrol ve Francii.

Štítky: 

Stránky