Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů. Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

Pouť řeholníků na Svatý Kopeček u Olomouce

Již tradiční pouť řeholníků na Svatý Kopeček u Olomouce se letos konala opět 8. května, v den památky Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Hlavním celebrantem při mši svaté byl otec biskup Lobkowicz O.Praem. Přednášku na téma "Biřmování" pronesl provinciál dominikánů, P. Benedikt Mohelník OP. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Štítky: 

Jubileum Kongregace sester premonstrátek

Kongregace sester premonstrátek, která v naší republice působí v rámci své českomoravské provincie na Svatém Kopečku u Olomouce a v Humpolci, si v tomto roce připomíná 110. výročí svého založení. Sestry premonstrátky oslavily své jubileum na Svatém Kopečku u Olomouce ve dnech 27. - 28.4.2012. V pátek 27.4. večer uspořádaly vigilii s nešporami, promluvou asistenta kongregace P. Norberta Vehovského O.Praem., adorací a promítáním prezentace o životě sester. V sobotu 28.4. následoval program v bazilice Navštívení Panny Marie se slavnou mší svatou a promluvou řádového historika P. Jindřicha Charouze. Fotografie ze slavnosti naleznete na stránkách www.premonstratky.cz.

Štítky: 

Zasedání UCESM 19. - 25. března v Lurdech

19. - 25. března 2012 pořádal Evropský svaz konferencí vyšších představených setkání členů z různých zemí Evropy. Společné zasedání se konalo v Lurdech a zabývalo se tématem 'Zasvěcení muži a ženy v Evropě - Život jako povolání. "Stalo se ke mně slovo Hospodinovo" (Jeremiáš, 1,4)'. Navázalo tak na témata předešlých zasedání, v roce 2006 'Duchovní život tváří v tvář výzvám v Evropě', v roce 2008 'Komunitní život - jak může obohatit Evropu?' a v roce 2010 'Naděje jako úkol a poslání'. Každé dva roky se sjezdu účastní, kromě pozvaných hostů, kolem stovky zástupců jednotlivých konferencí vyšších představených z 27 evropských zemí, kteří reprezentují téměř 400 000 zasvěcených mužů a žen. Za KVPŽŘ v ČR se letos setkání zúčastnila její předsedkyně s. Vojtěcha Zikešová, CImcConc, generální představená Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III.řádu sv. Františka.

Štítky: 

Mezinárodní ekumenické setkání řeholníků a řeholnic

Již od roku 1970 organizuje EIIR, mezinárodní ekumenické sdružení řeholníků a řeholnic, každé dva roky setkání anglikánských, katolických, ortodoxních a protestantských řeholníků a řeholnic. V roce 2008 se setkání konalo v katolickém klášteře Sobrado (Španelsko), v roce 2010 v pravoslavném (ortodoxním) klášteře v Rile (Rila, Bulharsko). Letos v červenci se bude setkání konat v protestantské komunitě Sœurs de Pomeyrol ve Francii.

Štítky: 

Stránky