Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů. Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

Konference Duchovní cvičení v řeholním životě

Letošní Konference o řeholním životě na Velehradě 24.-26.6.2012 pořádaná naší organizací a obsahově zajištěná Centrem Aletti z Olomouce se věnovala tématu Duchovní cvičení v řeholním životě. Jednotlivé přednášky P. Michala Altrichtera, s. Luisy Karczubové a P. Pavla Ambrose byly zčásti doprovázeny diskuzními skupinami, zčásti časem pro promyšlení a vstřebání hutných témat. Oba dny konání konfrence měly ovšem svoji duchovní "kotvu" v soustředěné liturgii a osobní modlitbě účastníků. Ohlasy na Konferenci byly výborné, čas strávený na Velehradě přinesl účastníkům velké obohacení, rozšíření obzorů a vzpruhu do dalšího života. Všem, zvláště přednášejícím, ale nejvíce našemu Pánu, patří za to velký dík.

Štítky: 

Ubytování studentek u sester de Notre Dame v Praze Krči

Školské sestry de Notre Dame nabízejí v prostorách svého kláštera v Praze 4-Krči ubytování studentkám starším 18 let. K dispozici jsou 1 až 2lůžkové pokoje, je možno účastnit se denní modlitby církve a mše svaté v kapli se sestrami. Ubytování u sester nabízí příležitost k prožívání radosti a vzájemného pochopení a setkávání s Bohem v modlitbě a ve společenství.

Štítky: 

Sestry Matky Terezy oslavily 10 let v Praze 8

V neděli 10. června 2012 kardinál Miloslav Vlk poděkoval s pražskou komunitou sester Misionářek lásky za 10 let jejich působení v Praze 8 – Libni. Pražská komunita těchto sester se zaměřuje na pomoc lidem bez přístřeší, a to nejen tu hmotnou, ale poskytuje jim rovněž duchovní podporu. Od roku 2002 zde bylo pomoženo bezpočtu lidí bez domova a bez přístřeší, a také proběhlo téměř 80 křtů. Fotografie z nedělní oslavy si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Štítky: 

Přednášky ze Setkání křesťanských zdravotníků v Praze

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve spolupráci s Pastoračním střediskem Arcibiskupství pražského pořádala v Praze v sobotu 19.5.2012 již sedmé Setkání křesťanských zdravotníků. Jako každoročně setkání proběhlo v kostele sv. Karla Boromejského při Nemocnici sester boromejek Pod Petřínem. Letošní SKZ mělo téma ´Smíme mluvit o smrti? A jak?´. Cílem setkání bylo toto téma odtabuizovat a napomoci křesťanům, kteří o nemocné pečují, v kvalitní komunikaci na toto téma, pokud jsou o ni nemocnými požádáni.

Štítky: 

Nová publikace o řeholním životě dnes

Nakladatelství Refugium vydává novou publikaci Doc. Michala Altrichtera SJ Umění důvěrnosti - Vyprávění o řeholním životě. Kniha je určená především pro řeholníky a řeholní komunity.   Řeholní život prošel v české církvi po roce 1990 obrovským vývojem.

Štítky: 

Stránky