Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů. Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

XII. Svatováclavské mezinárodní setkání v Bílé Vodě

Setkání u příležitosti vzpomínky na násilnou internaci řádových sester v době komunismu se koná 28.9.2012 od 13 hodin v Bílé Vodě u Javorníka, kde bylo za komunismu nuceně internováno přibližně 1000 sester. Program mezinárodního setkání je uveden v příloze i v článku níže. V Bílé vodě byly v době komunismu násilně soustředěny sestry z 16 řádů či kongregací. Místní hřbitov, kde odpočívá přibližně 800 řádových sester, byl v roce 2000 vyhlášen národní kulturní památkou. 7. září letošního roku bylo v této severomoravské obci slavnostně otevřeno Muzeum izolace, internace a integrace, které zachycuje život řeholnic ve zdejším internačním klášteře pro další generace. Slavnostního otevření muzea se kromě zástupkyň řeholí a kongregací zůčastnil kardinál Dominik Duka spolu s ostravsko-opavským biskupem Františkem Lobkowiczem a dalšími významnými představiteli jak církevního, tak společenského života.

Štítky: 

Otevřený dopis sestry předsedkyně Vojtěchy Zikešové CImConc

Na základě mnohých dotazů směřujících k vedení naší organizace uveřejňujeme otevřený dopis sestry předsedkyně Vojtěchy Zikešové CImConc, který zaslala paní ředitelce obecně prospěšné společnosti Spolu dětem a jehož kopie je adresovaná také předsedovi ČSSD panu Bohuslavu Sobotkovi. Dokument je ke stažení rovněž v příloze.

Štítky: 

Setkání Rady Federace sester boromejek

V době od 16. do 23. srpna 2012 proběhlo v Praze setkání Rady Federace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
Federace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského byla založena v roce 1970 podle přání 2. Vatikánského Koncilu. Radu Federace tvoří tyto generaláty boromejských kongregací: Nancy, Trevír, Praha, Grafschaft, Mikolow, Vídeň a Třebnice. Tyto generaláty (kromě Prahy) mají také své misie v Tanzanii, Senegalu, Zambii, Mexiku, Egyptě, na Sibiři, v Rumunsku a ve Svaté Zemi. Letošní setkání mělo téma Formace jako úsilí a prosba o svatost a Rada Federace se mu věnovala pod zorným úhlem dokumentu Svatého Otce Porta Fidei, zahajujícího Rok víry. Na závěr setkání Rady Federace ve středu 22. 8. 2012 celebroval pan kardinál Dominik Duka mši svatou v klášterním kostele sv. Karla Boromejského v Praze, kde bylo připomenuto i 19. výročí znovuposvěcení tohoto kostela.

Štítky: 

Svěcení kostela sester trapistek v Klášteře Naší Paní nad Vltavou

V sobotu 28. července 2012 vysvětil kardinál Miloslav Vlk nově dostavěný kostel sester trapistek v Klášteře Naší Paní nad Vltavou v Poličanech. Kostel byl vysvěcen při slavné mši svaté v 10.30 hodin a byl zasvěcen Blahoslavené Panně Marii, Matce jednoty křesťanů. Fotografie ze slavnosti si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.
Komunitu sester, která v Poličanech nyní působí, pozval kardinál Miloslav Vlk do Čech z mateřského kláštera trapistek v italském Vitorchianu v provincii Viterbo (asi 80 km na sever od Říma). Při odjezdu z Vitorchiana tvořilo zakládací skupinu, která definitivně opustila mateřský klášter v dubnu roku 2007, devět sester - tři Češky, pět Italek a jedna Maďarka. Dnes je komunita devatenáctičlenná. Sestry přišly do České republiky s vědomím misijního úkolu: vyprošovat od Boha obrácení a spásu pro každého člověka.

Štítky: 

Celostátní setkání mladých ve Žďáru

V těchto dnech vrcholí více než roční přípravy na Celostátní setkání mládeže, které se po pěti letech uskuteční 14. až 19. srpna 2012 ve Žďáře nad Sázavou. Duchovní program setkání se zaměří na svátost biřmování a její význam v životě mladých lidí. Mezi důležité okamžiky programu bude patřit také svědectví rodičů Chiary Luce Badano, osmnáctileté dívky, kterou roku 2010 prohlásil papež Benedikt XVI. za blahoslavenou. Na setkání se mohou přihlásit mladí lidé do 30 let věku, řeholnice, řeholníci a kněží bez omezení věku, všichni však do termínu 31.7.2012. Aktivní zapojení zasvěcených sester a bratří při CSM koordinuje sestra Voncenta Kořínková: vincentaatboromejky.cz.

Štítky: 

Stránky