Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů. Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

Svěcení kostela sester trapistek v Klášteře Naší Paní nad Vltavou

V sobotu 28. července 2012 vysvětil kardinál Miloslav Vlk nově dostavěný kostel sester trapistek v Klášteře Naší Paní nad Vltavou v Poličanech. Kostel byl vysvěcen při slavné mši svaté v 10.30 hodin a byl zasvěcen Blahoslavené Panně Marii, Matce jednoty křesťanů. Fotografie ze slavnosti si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.
Komunitu sester, která v Poličanech nyní působí, pozval kardinál Miloslav Vlk do Čech z mateřského kláštera trapistek v italském Vitorchianu v provincii Viterbo (asi 80 km na sever od Říma). Při odjezdu z Vitorchiana tvořilo zakládací skupinu, která definitivně opustila mateřský klášter v dubnu roku 2007, devět sester - tři Češky, pět Italek a jedna Maďarka. Dnes je komunita devatenáctičlenná. Sestry přišly do České republiky s vědomím misijního úkolu: vyprošovat od Boha obrácení a spásu pro každého člověka.

Štítky: 

Celostátní setkání mladých ve Žďáru

V těchto dnech vrcholí více než roční přípravy na Celostátní setkání mládeže, které se po pěti letech uskuteční 14. až 19. srpna 2012 ve Žďáře nad Sázavou. Duchovní program setkání se zaměří na svátost biřmování a její význam v životě mladých lidí. Mezi důležité okamžiky programu bude patřit také svědectví rodičů Chiary Luce Badano, osmnáctileté dívky, kterou roku 2010 prohlásil papež Benedikt XVI. za blahoslavenou. Na setkání se mohou přihlásit mladí lidé do 30 let věku, řeholnice, řeholníci a kněží bez omezení věku, všichni však do termínu 31.7.2012. Aktivní zapojení zasvěcených sester a bratří při CSM koordinuje sestra Voncenta Kořínková: vincentaatboromejky.cz.

Štítky: 

Konference Duchovní cvičení v řeholním životě

Letošní Konference o řeholním životě na Velehradě 24.-26.6.2012 pořádaná naší organizací a obsahově zajištěná Centrem Aletti z Olomouce se věnovala tématu Duchovní cvičení v řeholním životě. Jednotlivé přednášky P. Michala Altrichtera, s. Luisy Karczubové a P. Pavla Ambrose byly zčásti doprovázeny diskuzními skupinami, zčásti časem pro promyšlení a vstřebání hutných témat. Oba dny konání konfrence měly ovšem svoji duchovní "kotvu" v soustředěné liturgii a osobní modlitbě účastníků. Ohlasy na Konferenci byly výborné, čas strávený na Velehradě přinesl účastníkům velké obohacení, rozšíření obzorů a vzpruhu do dalšího života. Všem, zvláště přednášejícím, ale nejvíce našemu Pánu, patří za to velký dík.

Štítky: 

Ubytování studentek u sester de Notre Dame v Praze Krči

Školské sestry de Notre Dame nabízejí v prostorách svého kláštera v Praze 4-Krči ubytování studentkám starším 18 let. K dispozici jsou 1 až 2lůžkové pokoje, je možno účastnit se denní modlitby církve a mše svaté v kapli se sestrami. Ubytování u sester nabízí příležitost k prožívání radosti a vzájemného pochopení a setkávání s Bohem v modlitbě a ve společenství.

Štítky: 

Sestry Matky Terezy oslavily 10 let v Praze 8

V neděli 10. června 2012 kardinál Miloslav Vlk poděkoval s pražskou komunitou sester Misionářek lásky za 10 let jejich působení v Praze 8 – Libni. Pražská komunita těchto sester se zaměřuje na pomoc lidem bez přístřeší, a to nejen tu hmotnou, ale poskytuje jim rovněž duchovní podporu. Od roku 2002 zde bylo pomoženo bezpočtu lidí bez domova a bez přístřeší, a také proběhlo téměř 80 křtů. Fotografie z nedělní oslavy si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Štítky: 

Stránky