Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů. Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

Adorace za povolání do rodin, k zasvěcenému životu a ke kněžství

Pražská farnost při kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru pořádá pravidelně na první pátek v měsíci celodenní adorace za rodiny a za kněžská a řeholní povolání. Program začíná vždy ráno mší svatou v 7.30, po níž následuje celodenní výstav Nějsvětější svátosti. Ten je zakončen večerní mší svatou v 16.30 hod, kterou slouží vždy některý z biskupů či generální vikář pražské arcidiecéze. Počínaje zářím 2012 byl prvopáteční program obohacen o společné adorace od 15.30 hod, které vedou řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny, viz přiložený rozpis. Termíny těchto společných prvopátečních adorací:

7. září, 5. říjen, 2. listopad, 7. prosinec 2012 a 4. leden, 1. únor, 1. březen, 5. duben, 3. květen, 7. červen, 5. červenec a 2. srpen 2013.

Štítky: 

Blahořečení 14 františkánských mučedníků z Prahy

Blahořečení 14 pražských františkánských bratří - mučedníků proběhlo v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 13. října 2012 při slavné mši svaté v 10 hodin. Předsedal jí kardinál Angelo Amato, prefekt vatikánské Kongregace pro blahořečení a svatořečení. Slavnosti se zúčastnilo mimořádně velké množství věřícících z celé ČR.

Ve dnech 4.-12.10. proběhla v kostele Panny Marie Sněžné v Praze novéna před blahořečením formou večerních mší svatých celebrovaných zástupci různých mužských řádů. Do programu byly zařazeny také různé koncerty a další doprovodné akce.

Samotný program oslav blahořečení začal již v pátek 12.10. v kostele Panny Marie Sněžné a pokračoval také celou sobotu 13.10. (v kostele PMS například večer vystoupil Hradišťan), a v neděli 14.10. pokračoval dopolední mší svatou celebrovanou generálním ministrem řádu františkánů bratrem José Rodríguez Carballo OFM. V závěru této nedělní mše svaté bylo nádvoří kostela Panny Marie Sněžné dedikováno Čtrnácti pražským mučedníkům.

Štítky: 

XII. Svatováclavské mezinárodní setkání v Bílé Vodě

Setkání u příležitosti vzpomínky na násilnou internaci řádových sester v době komunismu se koná 28.9.2012 od 13 hodin v Bílé Vodě u Javorníka, kde bylo za komunismu nuceně internováno přibližně 1000 sester. Program mezinárodního setkání je uveden v příloze i v článku níže. V Bílé vodě byly v době komunismu násilně soustředěny sestry z 16 řádů či kongregací. Místní hřbitov, kde odpočívá přibližně 800 řádových sester, byl v roce 2000 vyhlášen národní kulturní památkou. 7. září letošního roku bylo v této severomoravské obci slavnostně otevřeno Muzeum izolace, internace a integrace, které zachycuje život řeholnic ve zdejším internačním klášteře pro další generace. Slavnostního otevření muzea se kromě zástupkyň řeholí a kongregací zůčastnil kardinál Dominik Duka spolu s ostravsko-opavským biskupem Františkem Lobkowiczem a dalšími významnými představiteli jak církevního, tak společenského života.

Štítky: 

Otevřený dopis sestry předsedkyně Vojtěchy Zikešové CImConc

Na základě mnohých dotazů směřujících k vedení naší organizace uveřejňujeme otevřený dopis sestry předsedkyně Vojtěchy Zikešové CImConc, který zaslala paní ředitelce obecně prospěšné společnosti Spolu dětem a jehož kopie je adresovaná také předsedovi ČSSD panu Bohuslavu Sobotkovi. Dokument je ke stažení rovněž v příloze.

Štítky: 

Setkání Rady Federace sester boromejek

V době od 16. do 23. srpna 2012 proběhlo v Praze setkání Rady Federace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
Federace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského byla založena v roce 1970 podle přání 2. Vatikánského Koncilu. Radu Federace tvoří tyto generaláty boromejských kongregací: Nancy, Trevír, Praha, Grafschaft, Mikolow, Vídeň a Třebnice. Tyto generaláty (kromě Prahy) mají také své misie v Tanzanii, Senegalu, Zambii, Mexiku, Egyptě, na Sibiři, v Rumunsku a ve Svaté Zemi. Letošní setkání mělo téma Formace jako úsilí a prosba o svatost a Rada Federace se mu věnovala pod zorným úhlem dokumentu Svatého Otce Porta Fidei, zahajujícího Rok víry. Na závěr setkání Rady Federace ve středu 22. 8. 2012 celebroval pan kardinál Dominik Duka mši svatou v klášterním kostele sv. Karla Boromejského v Praze, kde bylo připomenuto i 19. výročí znovuposvěcení tohoto kostela.

Štítky: 

Stránky