Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů. Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

Návštěva pracovníků Muzea K-S 14 „U cihelny“ a Památníku obětem internace Králíky v Archivu bezpečnostních složek v Praze

Dne 22. března 2013 se uskutečnila plánovaná návštěva pracovníků Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „Cihelny“ Králíky a Památníku obětem internace do Archivu bezpečnostních složek v Praze.

Štítky: 

Kanonizační proces sestry boromejky Vojtěchy Hasmandové

Téměř před sto lety se v Huštěnovicích na Slovácku narodila Antonie Hasmandová, pozdější sestra boromejka Vojtěcha. Byla za skrývání františkánského kněze vězněna téměř osm let, od svých 38 let. Později vykonávala 18 let úřad generální představené sester boromejek, až do roku 1988. Ve své funkci se především zasazovala o to, aby se k řadovým sestrám dostaly texty II. vatikánského koncilu. Matce Vojtěše vděčí sestry boromejky také za mimořádnou odvahu, s jakou porušovala státní nařízení o zákazu přijímání řeholního dorostu. Dům sester boromejek ve Znojmě-Hradišti, kde Matka Vojtěcha sídlila, byl také centrem tajného setkávání různých církevních představitelů i osobního setkávání mnoha kněží a sester české a moravské církve s Matkou Vojtěchou. Přitahovala svým osobním charismatem povzbuzování a odvážné aktivity mnoho lidí. To vše u ní pramenilo z hlubokého vztahu s Kristem Ukřižovaným, který je pro sestry boromejky jediným zdrojem Milosrdenství (vytrvání v milosrdenství slibují sestry jako čtvrtý řeholní slib). Matka Vojtěcha bude mít 21. 1. 2013 výročí 25 let od smrti a v dalším roce by se 25. 3. 2014 dožila sto let. Sestry boromejky připravují k této příležitosti jubilejní rok Matky Vojtěchy spojený s několika akcemi prezentujícími její život. V listopadu roku 1996 byla na brněnském biskupství zahájena diecézní fáze beatifikačního a kanonizačního procesu, který byl v roce 2004 převeden do Říma. V roce 2009 byl předán ke zhodnocení vatikánské Kongregaci pro kauzy svatých. Nyní se sestry boromejky chystají otevřít proces nad uzdravením na přímluvu Matky Vojtěchy.

Štítky: 

11. října začal v církvi na celém světě Rok víry

V říjnu minulého roku vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry, který byl slavnostně zahájen 11. října 2012. Den slavnostního otevření Roku víry byl zároveň dnem padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu a dvacátého výročí vydání Katechismu katolické církve. V sekci Studijní materiály si můžete stahnout důležité dokumenty k Roku víry, především list papeže Benedikta XVI. Porta fidei (Brána víry), ale i vatikánskou Nótu s návrhy k prožití Roku víry. Vřele doporučujeme jejich pečlivé studium. Kromě mnoha mimořádných akcí tématicky zaměřených na obnovení a nové přijetí daru víry budou v Roce víry také každoroční pravidelná setkání jednotlivých vatikánských kongregací a papežských rad věnována tématu nové evangelizace. Ve dnech 7. - 28. října proběhla v Říme 13. generální biskupská synoda, která se věnovala tématu Nová evangelizace podrobným způsobem. Biskupové z celého světa diskutovali nad přípravným textem, který je k dispozici v příloze tohoto článku. Synoda také na závěr vydala Poselství Božímu lidu, je k dispozici na našem webu v sekci Studijní materiály. V našich českých a moravských diecézích zahájili rok víry bikupové ve svých katedrálách či jednotlivé farnosti. Ostravsko-opavský biskup F. Lobkowicz vydal zajímavé instrukce pro svou diecézi, které ovšem mohou k přemýšlení a nové aktivitě v církvi přimět také věřící z ostatních koutů naší země. Obsah jeho listu k Roku víry je rovněž k dispozici v sekci Studijní materiály.

Štítky: 

Adorace za povolání do rodin, k zasvěcenému životu a ke kněžství

Pražská farnost při kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru pořádá pravidelně na první pátek v měsíci celodenní adorace za rodiny a za kněžská a řeholní povolání. Program začíná vždy ráno mší svatou v 7.30, po níž následuje celodenní výstav Nějsvětější svátosti. Ten je zakončen večerní mší svatou v 16.30 hod, kterou slouží vždy některý z biskupů či generální vikář pražské arcidiecéze. Počínaje zářím 2012 byl prvopáteční program obohacen o společné adorace od 15.30 hod, které vedou řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny, viz přiložený rozpis. Termíny těchto společných prvopátečních adorací:

7. září, 5. říjen, 2. listopad, 7. prosinec 2012 a 4. leden, 1. únor, 1. březen, 5. duben, 3. květen, 7. červen, 5. červenec a 2. srpen 2013.

Štítky: 

Blahořečení 14 františkánských mučedníků z Prahy

Blahořečení 14 pražských františkánských bratří - mučedníků proběhlo v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 13. října 2012 při slavné mši svaté v 10 hodin. Předsedal jí kardinál Angelo Amato, prefekt vatikánské Kongregace pro blahořečení a svatořečení. Slavnosti se zúčastnilo mimořádně velké množství věřícících z celé ČR.

Ve dnech 4.-12.10. proběhla v kostele Panny Marie Sněžné v Praze novéna před blahořečením formou večerních mší svatých celebrovaných zástupci různých mužských řádů. Do programu byly zařazeny také různé koncerty a další doprovodné akce.

Samotný program oslav blahořečení začal již v pátek 12.10. v kostele Panny Marie Sněžné a pokračoval také celou sobotu 13.10. (v kostele PMS například večer vystoupil Hradišťan), a v neděli 14.10. pokračoval dopolední mší svatou celebrovanou generálním ministrem řádu františkánů bratrem José Rodríguez Carballo OFM. V závěru této nedělní mše svaté bylo nádvoří kostela Panny Marie Sněžné dedikováno Čtrnácti pražským mučedníkům.

Štítky: 

Stránky