Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů. Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

Videa k roku zasvěceného života 3

Poslední díl s pěti videosvědectvími z produkce ADCM Olomouc a Nadačního fondu Credo. Naleznete zde tato krátká videa: Věrnost, Pravdivost, Doprovázení, Chvály, Identita.

Videa k roku zasvěceného života 2

Další část videí z produkce ADCM Olomouc a Nadačního fondu Credo. Naleznete zde tato svědectví:

Vzdělanost, Povolání, Nevšednost, Služba, Flexibilita

Videa k roku zasvěceného života

Přinášíme první část videí k Roku zasvěceného života, která natočilo Arcidiecézní centrum mládeže Olomouc. Naleznete zde tato videa: Svatost, Radost, Obdarování, Chudoba.

Zakončení Roku zasvěceného života

I řeholnice z ČR se v Římě zúčastnily závěrečného programu Roku zasvěceného života (28. ledna - 2. února 2016).

Štítky: 

Výstava "Blázni pro Boha"

Během Roku zasvěceného života putovala po různých místech naší vlasti výstava s názvem "Blázni pro Boha", která představila veřejnosti řeholní společenství působících v České republice.

Štítky: 

Stránky