Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů. Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

Zasedání KVPŽŘ v říjnu 2016

Na středu 5. října 2016 je svoláno zasedání KVPŽŘ. Uskuteční se v Praze u Šedých sester v Bartolomějské
ulici. Zahájeno bude mší sv. v kostele sv. Bartoloměje v 9.30 hodin. Hlavním celebrantem bude P. Benedikt Mohelník OP, provinciál. Po mši sv. bude následovaté duchovní slovo, další informace a jednání KVPŽŘ.

Štítky: 

Adorace za povolání v kostele sv. Ludmily v Praze

Adorace za rodiny, kněžská a duchovní povolání se konají pravidelně každý první pátek v měsíci v kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru, Praha 2. Ve 14:00 hod. začíná výstav Nejsvětější svátosti, od 15:30 hod. probíhá společná adorace, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí, rodiny a farnost.

Štítky: 

Pouť vděčnosti - video

Syn Boží se nám stal cestou. A zasvěcený život znamená touto cestou jít, jít pospolu, jít až do krajnosti, jít… až do konce. Přinášíme poslední video, které přibližuje Pouť vděčnosti z konce srpna 2015. Video tématicky uzavírá jednotlivé krátké snímky k Roku zasvěceného života.

 

Zasedání KVPŽŘ v březnu 2016

Na středu 2. března 2016 je svoláno zasedání KVPŽŘ. Uskuteční se v Praze u Šedých sester v Bartolomějské ulici. Zahájeno bude mší sv. v kostele sv. Bartoloměje v 9.30 hodin. Hlavním celebrantem bude Mons. Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius v ČR. Po mši sv. pronese otec nuncius k sestrám také duchovní slovo. Následovat budou další informace a jednání KVPŽŘ.

Štítky: 

Videa k roku zasvěceného života 3

Poslední díl s pěti videosvědectvími z produkce ADCM Olomouc a Nadačního fondu Credo. Naleznete zde tato krátká videa: Věrnost, Pravdivost, Doprovázení, Chvály, Identita.

Stránky