Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů. Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

Nová předsedkyně KVPŽŘ

Ve středu 10. října 2018 na řádném zasedání Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR byla novou předsedkyní zvolena Sr. Krista Chládková, generální představená České kongregace sester dominikánek.

Štítky: 

Zasedání KVPŽŘ v říjnu 2018

Na středu 10. října 2018 je svoláno zasedání KVPŽŘ. Uskuteční se tentokrát v Olomouci v sále Centra Aletti.

Štítky: 

Adorace za rodiny, kněžská a duchovní povolání v kostele sv. Ludmily

Konají pravidelně každý první pátek v měsíci v kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru, Praha 2. Ve 14:00 hod. začíná výstav Nejsvětější svátosti, od 15:30 hod. probíhá společná adorace, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16:30 hod. pak následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové a vyšší řeholní představení (viz rozpis adorací).

Štítky: 

Zasedání KVPŽŘ v červnu 2017

Ve dnech 11.-13. června 2017 se uskutečnilo výjezdové zsedání KVPŽŘ na Erlebachově Boudě v Krkonoších.

Štítky: 

Zasedání KVPŽŘ v březnu 2017

Na středu 8. března je svoláno zasedání KVPŽŘ. Uskuteční se v Praze u Šedých sester v Bartolomějské ulici. Zahájeno bude mší sv. v kostele sv. Bartoloměje v 9.30 hodin. Hlavním celebrantem bude P. Martin Sedloň, OMI. Po mši sv. bude následovat duchovní slovo, další informace a jednání KVPŽŘ.

Štítky: 

Stránky