Statut Analytické skupiny KVPŽŘ

Analytická skupina je zřízena Konferencí vyšších představených ženských řeholí v ČR. Analytická skupina je poradním orgánem předsednictva KVPŽŘ sloužícím k zajištění požadavků Svatého stolce při hospodaření jednotlivých subjektů KVPŽŘ s restituovaným majetkem dle zákona  428/2012 Sb. Seznámením se s hospodařením s restituovaným majetkem jednotlivých subjektů KVPŽŘ má napomoci zajistit, aby vlastnictví nabyté restitucí a náhradou bylo spravováno tak, aby bylo zachováno a dále spravováno a investováno tak, aby přinášelo zisk a zajistilo trvalý provoz církevních subjektů. Analytická skupina nemá výkonnou pravomoc,  je odpovědná předsednictvu KVPŽŘ. V příloze uvádíme její statut.

PřílohaVelikost
PDF icon Statut Analytické skupiny KVPŽŘ558.9 KB