Katalog institutů zasvěceného života

I. ŘEHOLNÍ INSTITUTY
1. řeholní instituty kontemplativní
I.1./01 Cisterciácké opatství Porta Coeli (OCist)
I.1./02 Klášter Mnišek Kazatelského řádu (OP)
I.1./03 Klášter sv. Kříže Mnišek Kazatelského řádu (OP)
I.1./04 Řád bosých mnišek blahoslavené Panny Marie z hory Karmel (OCD), Karmel Matky Boží
I.1./05 Řád bosých mnišek blahoslavené Panny Marie z hory Karmel (OCD), Karmel sv. Josefa
I.1./06 Řád chudých sester sv. Kláry (OSC)
I.1./07 Klášter klarisek – kapucínek (OSCCap)
I.1./08 Klášter sester premonstrátek v Doksanech (OPraem)
I.1./09 Řád cisterciáků přísnější observance (trapistky) (OCSO)
I.1./10 Klášter sester řádu Navštívení Panny Marie (VSM)
2. řeholní instituty ostatní
I.2.1./11 Konvent sester alžbětinek v Brně (OSE)
I.2.1./12 Konvent sester alžbětinek v Jablunkově (OSE)
I.2.1./13 Konvent sester alžbětinek v Praze (OSE)
I.2.1./14 Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (SCB)
I.2.1./15 Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje (SCM)
I.2.1./16 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky (FDC)
I.2.1./17 Česká kongregace sester dominikánek (OP)
I.2.1./18 Sestry Apoštolátu sv. Františka (AF)
I.2.1./19 Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi (CImConc)
I.2.1./20 Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě (SMFO)
I.2.1./21 Kongregace sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rafaela archanděla
I.2.1./22 Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže (SCSC)
I.2.1./23 Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně (OF)
I.2.1./24 Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka (OSFGr)
I.2.1./25 Školské sestry sv. Františka Česká provincie (OSF)
I.2.1./26 Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek (S.Praem)
I.2.1./27 Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice (FMA)
I.2.1./28 Společnost sester Ježíšových (SSJ)
I.2.1./29 Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti (KSNS)
I.2.1./30 Česká provincie Kongregace sester sv. Hedviky (CSSH)
I.2.1./31 Kongregace sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté – slezské (ABMV)
I.2.1./32 Československá provincie Chudých školských sester naší Paní (SSND)
I.2.1./33 Kongregace Školských sester de Notre Dame
I.2.1./34 Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova (CSC)
I.2.1./35 Česká provincie Kongr. Milosrdných sester sv. Vincence de Paul (SV)
I.2.1./36 Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily (OSU)
I.2.2./37 Venio-klášter benediktinek, Opatství Proměnění Páně (OSB)
I.2.2./38 Congregatio Jesu (CJ)
I.2.2./39 Rozjímavé sestry sv. Dominika (OP)
I.2.2./40 Řeholní dům kongregace sester františkánek Misionářek Nejsvětějšího Srdce (FMSC)
I.2.2./41 Česká provincie Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské (OT)
I.2.2./42 Klášter Kongregace sester karmelitánek „Institut Naší Paní z Karmelu“ (INSC)
I.2.2./43 Kongregace sester karmelitek Dítěte Ježíše
I.2.2./44 Klášter sester karmelitek sv. Terezie (CSTF)
I.2.2./45 Institut zbožné společnosti Dcer sv. Pavla (FSP)
I.2.2./46 Kongregace sester Matky Božího milosrdenství (KMBM)
I.2.2./47 Komunita Sester Dítěte Ježíše od Mikuláše Barrého (SDJ)
I.2.2./48 Kongregace Naše Paní milosrdenství Dobrého Pastýře (RGS)
I.2.2./49 Fraternita Malých sester Ježíšových
I.2.2./50 Misionářky Lásky (MC)
I.2.2./51 Kongregace sester Nejsvětějšího Spasitele (CSSsS)
I.2.2./52 Kongregace Sester od Andělů (CSA)
I.2.2./53 Kongregace sester sv. Alžběty (CSSE)
I.2.2./54 Řeholní komunita Sester sv. Josefa z Chambéry (CSJ)
I.2.2./55 Řeholní komunita Sester sv. Josefa z Lyonu

Stránky