Zasedání na Erlebachově Boudě

Několik fotografií z výjezdního zasedání v červnu 2017

V kapli sv. Františka
Mše sv.
Duchovní program
V restauraci
Společné foto
U kapličky sv. Františka