Pěší pouť na Velehrad

Řeholníci a řeholnice putovali ze Sv. Hostýna na Velehrad. Foto sr. Anna Mátiková FSP.