Zasedání UCESM 19. - 25. března v Lurdech

19. - 25. března 2012 pořádal Evropský svaz konferencí vyšších představených sjezd členů z různých zemí Evropy. Společné zasedání se konalo v Lurdech a zabývalo se tématem 'Zasvěcení muži a ženy v Evropě - Život jako povolání. "Stalo se ke mně slovo Hospodinovo" (Jeremiáš, 1,4)'. Navázalo tak na témata předešlých zasedání, v roce 2006 'Duchovní život tváří v tvář výzvám v Evropě', v roce 2008 'Komunitní život - jak může obohatit Evropu?' a v roce 2010 'Naděje jako úkol a poslání'. Každé dva roky se sjezdu účastní, kromě pozvaných hostů, kolem stovky zástupců jednotlivých konferencí vyšších představených z 27 evropských zemí, kteří reprezentují téměř 400 000 zasvěcených mužů a žen.

Letos byli hlavními hosty shromáždění Mgr. Josef W. Tobin, sekretář vatikánské Kongregace pro instituty zasvěceného života, který zasedání moderoval, Robert Rochefort, poslanec Evropského parlamentu za jihovýchodní Francii, zabývající se sociální naukou církve, a čelní představitelé francouzské církve. Za KVPŽŘ v ČR se letos setkání zúčastnila její předsedkyně s. Vojtěcha Zikešová, CImcConc, generální představená Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III.řádu sv. Františka.

Mgr. Tobin zdůraznil ve svém příspěvku tři aspekty života řeholníků, "Života jako pouti". Jako první bod k tématu povolání vyzdvihl slib poslušnosti jakožto nejdůležitější ze slibů, protože je společným nasloucháním Božímu slovu. Druhým bodem k zamyšlení je vztah povolání a profesionálního života. Mgr. Tobin zdůraznil, že profesionalismus je dvojznačný, neboť služba požadovaná od řeholníků nemůže být nikdy chápána jenom jako záležitost kompetencí a schopností. Třetí aspekt, který Mgr. Tobin zdůraznil k tématu povolání, je chápání povolání jako tajemství spojení s druhými lidmi a s Bohem. Poznamenal, že když ze vztahů zmizí tajemství, láska začíná umírat. Jako nezbytnou pro zasvěcený život v dnešní Evropě podtrhl radost, která nám dodává odvahu žít v dnešním světě naše poslání.

Účastníci shromáždění mimo jiné shlédli také film O bozích a lidech. Vyslechli rovněž svědectví několika mladých řeholníků, kteří jako podstatné hodnoty svého řeholního života uvedli bytostné přijetí (obejmutí) Krista ve svých životech, naslouchání Božímu slovu, modlitbu a adoraci, službu Jěžíšovi v církvi, nutnost být svědky a žít tvořivý, radostný život pramenící ze spojení s Kristem.

Mr. Robert Rocheford hovořil o důležitosti ´povolání´ jako duchovní zkušenosti, a zdůraznil otázku předávání hodnot, s poukazem na známky naděje v tomto ohledu v evropské společnosti. Shromáždění pokračovalo prací ve skupinách, kde se diskutovalo o otázce, jaký přínos může zasvěcený život darovat Evropě dnešní doby, a jak může UCESM řeholníkům pomoci předávat tento dar.

V druhé části shromáždění vystoupili další pozvaní hosté a jednotliví zástupci národních konferencí a institutů se svými příspěvky na téma ´Život jako povolání´. Ve volební části shromáždění bylo zvoleno nové předsednictvo UCESM, novým presidentem je fr. Giovanni Peragine ccrsp, prezident albánské konference vyšších představených. Vicepresidentkou byla zvolena sr. Viviana Ballarin op, prezidentka italské konference vyšších představených. Dalšími členy předsednictva byli zvoleni presidenti ruské konference a konference Bosny-Hercegoviny.

Celé trvání generálního shromáždění provázela společná modlitba a eucharistické slavení v jednotlivých dnech.

V příloze přikládáme text závěrečného poselství mladých řeholníků přizvaných na zasedání UCESM, které je velmi hutné a inspirující, a jehož text schválili účastníci letošního shromáždění jako poselství celého letošního setkání. Fotografie z tohoto setkání naleznete ve Fotogalerii.

 

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon poselstvi_mladych_ucesm.doc34 KB
Štítky: