Zasedání KVPŽŘ v říjnu 2016

Na středu 5. října 2016 je svoláno zasedání KVPŽŘ. Uskuteční se v Praze u Šedých sester v Bartolomějské
ulici. Zahájeno bude mší sv. v kostele sv. Bartoloměje v 9.30 hodin. Hlavním celebrantem bude P. Benedikt Mohelník OP, provinciál. Po mši sv. bude následovaté duchovní slovo, další informace a jednání KVPŽŘ.

Štítky: