Zasedání KVPŽŘ v říjnu 2015

Na středu 7. října 2015 je svoláno zasedání KVPŽŘ. Uskuteční se v Praze u Šedých sester v Bartolomějské ulici.

Zahájeno bude mší sv. v kostele sv. Bartoloměje v 9.30 hodin. Hlavním celebrantem bude ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan KTF v Praze. Po mši sv. bude duchovní slovo pana děkana. Následovat budou další informace a jednání KVPŽŘ.

Štítky: