Sestry se modlí za kardinála Dominika Duku

Předsedkyně KVPŽŘ Sr. Vojtěcha Zikešová zaslala jménem všech sester dopis Mons. Dominiku kardinálu Dukovi a generálnímu sekretáři ČBK Mons. Tomáši Holubovi, v němž je ujišťuje o modlitební podpoře sester.

Od 8. prosince každé společenství sester obětuje den svých modliteb jako vyjádření podpory při nelehkých jednáních jménem církve. Pro tuto náročnou a odpovědnou službu sestry vyprošují od Ducha svatého pokoj, moudrost a naději evangelia.

Štítky: