Program Roku zasvěceného života

Přijměte pozvání na níže uvedené akce, kterými se společně chceme povzbudit k radosti evangelia, o které mluví papež, a obnovit své osobní povolání k zasvěcenému životu v tomto roce milosti. Dokumenty vydané k tomuto roku jsou v rubrice Studijní materiály.

 

„Chtěl jsem vám říci jedno slovo a tím slovem je radost. Tam, kde jsou zasvěcené osoby, tam je vždy radost!“ (papež František)

1. Den modlitby a prosby za odpuštění 2. února 2015

Prožijme tento den zasvěceného života ve společenství se svými biskupy v duchu modlitby a prosby za odpuštění naší nevěrnosti evangeliu a svému povolání, kdy jsme své ano Bohu brali zpět a nebyli svědky víry, naděje a lásky svým bližním.

2. Národní pouť vděčnosti za řeholní povolání

Hlavní společnou akcí na národní úrovni bude pouť vděčnosti na Velehradě 29. 8. 2015. Celodennímu programu, jehož vyvrcholením bude slavná mše sv., bude předcházet dvoudenní pěší pouť ze Strážnice, kterou chceme využít pro společné sdílení, modlitbu i odpočinek.

3. Putování ostatků sv. Vojtěcha

Svátkem sv. Vojtěcha začne putování ostatků tohoto prvního českého řeholníka po klášterech, které se předem dobrovolně přihlásí. Program doprovázející putování ostatků nás během roku duchovně sjednotí a umožní vzájemné setkávání v rámci řeholí i s věřícími v jednotlivých diecézích.

4. Eucharistický kongres

Zapojíme se do programu národního eucharistického kongresu v Brně, který vyvrcholí 17. října 2015.

5. Mluvčí za řeholníky a řeholnice pro „Rok zasvěceného života“:

P. Jindřich Poláček OP  (jindrich(a)op.cz)

 

Štítky: