Pouť zasvěcených osob na Svatém Kopečku 8. května 2014

Letos se opět uskutečnila pouť řeholníků a řeholnic na Svatém Kopečku u Olomouce.

V 10 hodin začala mše sv., hlavním celebrantem byl Mons. Karel Herbst SDB, pomocný biskup pražský. Koncelebroval také pan opat Michael Pojezdný spolu s několika spolubratry. Po mši sv. jsme byli pozváni k občerstvení, které připravily sestry premonstrátky na zahradě svého kláštera. Byla to i příležitost k vzájemnému setkání. Počasí nám přálo. Ve 13 hodin násedovala v bazilice přednáška P. PhDr. Štěpána Filipa,Th.D. z řádu dominikánů na téma „Tajemství řeholní konsekrace“. Povzbuzeni slovem jsme pak pokračovali v tiché adoraci. Pouť vyvrcholila modlitbou mariánských nešpor.

Fotografie si můžete prohlédnou ve fotogalerii.