Nová mozaika Nebeský Jeruzalém na Velehradě

Mozaiku vytvořili umělci Ateliéru Centra Aletti z celého světa, pod vedením o. Marka I. Rupnika SJ. Je instalována v nové části velehradské baziliky, která nese název Martyrion. Finanční dary na instalaci této mozaiky věnovala jednotlivá řeholní společenství KVPŽŘ. Několik fotografií je ve fotogalerii.

Mozaika v lapidáriu ztvárňuje známou scénu Zj 22,1–5, a to zástup oslavených mučedníků před trůnem Božím a Beránkem. Jsou zde představeni světci, kteří tvoří součást českého duchovního vnímání v evropském přesahu. Obyvatelé Nebeského Jeruzaléma se spolu s Pannou Marií a sv. Janem Křtitelem klaní Beránkovi na Trůnu, který je středem mozaiky.Všichni svatí, kteří jsou na mozaice, jsou nějakým způsobem spojeni s Velehradem a s cyrilometodějskou tradicí.

Štítky: