Konference o řeholním životě - Velehrad 2013

Ve dnech 30.-31. srpna 2013 proběhla na Velehradě Konference o řeholním životě na téma „Duchovní cvičení v zasvěceném životě“. <--break->

Přítomno bylo téměř 70 účastníků. Téma navazovalo na loňskou konferenci s tématem Duchovní cvičení v řeholním životě.

Jednotlivé přednáškové bloky vedli přednášející z Centra Aletti – P. Pavel Ambros SJ, P. Michal Altrichter SJ a s. Luisa Karcczubová. Vyslechnout a meditovat jsme tak mohli téma svobody v ignaciánských exerciciích, inteligence srdce – jako plod duchovních cvičení i strukturu čtyř týdnů ignaciánských exercicií. Společně jsme slavili mši svatou, modlili se, měli jsme možnost vzájemného setkání o přestávkách nebo při společném jídle. Věříme, že účastníci odjížděli povzbuzeni a obohaceni. Bohu díky za toto setkání.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Štítky: