Jubileum Kongregace sester premonstrátek

Kongregace sester premonstrátek, která v naší republice působí v rámci své českomoravské provincie na Svatém Kopečku u Olomouce a v Humpolci, si v tomto roce připomíná 110. výročí svého založení. Sestry premonstrátky oslavily své jubileum na Svatém Kopečku u Olomouce ve dnech 27. - 28.4.2012. V pátek 27.4. večer uspořádaly vigilii, na kterou se sjely sestry ze Slovenska a pozvaní hosté. Všechny nejprve přivítala generální představená sester M. Hermana Lalíková, následovaly slavnostní nešpory a promluva asistensta kongregace P. Norberta Vehovského O.Praem. Vigilie pokračovala adorací a chvalozpěvem Te Deum. Na závěr sestry promítly prezentaci o historii své Kongregace. V sobotu 28.4. oslava vyvrcholila slavnou mší svatou v bazilice navštívení Panny Marie. Při mši zazněl gregoriánský chorál a další polyfonní skladby v podání sboru P. Gorazda Krušiny O.Praem., který dodal liturgickému slavení ráz starobylé posvátné tradice. Po mši byl prostor pro děkování a byl přečten blahopřejný list generálního opata premonstrátského řádu Thomase A. Handgrätingera O.Praem k jubileu. Po mši svaté následovala promluva P. Jindřicha Charouze, převora želivského premonstrátského kláštera, který přítomným – jakožto řádový historik - velmi zajímavým způsobem přiblížil historické souvislosti založení Kongregace. Tečkou za oslavami byl slavnostní oběd a po něm návštěva hřbitova sester s krátkou pobožností za zemřelé. Fotografie ze slavnosti naleznete zde.

Štítky: