Adorace za povolání v kostele sv. Ludmily v Praze

Adorace za rodiny, kněžská a duchovní povolání se konají pravidelně každý první pátek v měsíci v kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru, Praha 2. Ve 14:00 hod. začíná výstav Nejsvětější svátosti, od 15:30 hod. probíhá společná adorace, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí, rodiny a farnost. Od 16:30 hod. pak následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové (viz rozpis adorací). Srdečně zveme!

Štítky: