Tiskové středisko ČBK

Subscribe to zdroj Tiskové středisko ČBK
cirkev.cz - aktuality
Aktualizace: 7 hodin 17 min zpět

Papež František vyzval misionáře, aby se nebáli novostí

6. Červen 2018 - 17:00
Ve dnech 28. května - 2. června 2018 proběhlo v Římě každoroční Generální shromáždění Papežských misijních děl (PMD). Zúčastnili se ho národní ředitelé PMD z přibližně 120 zemí všech kontinentů, Českou republiku zde zastupoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát. Během setkání byl kladen velký důraz na chystaný Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 vyhlášený papežem Františkem, z jehož promluvy k národním ředitelům PMD přinášíme některé myšlenky.

Papež František: Buďme muži a ženami pokoje

6. Červen 2018 - 16:00
Při středeční audienci pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných svátosti biřmování. Ve své promluvě se zaměřil na to, jaké účinky má přijetí daru Ducha Svatého u biřmovanců, neboť tento dar nedostáváme sami pro sebe, ale pro službu druhým. Pozdravení pokoje, kterým zdraví zmrtvýchvstalý Ježíš své učedníky a kterým zdraví biskup biřmovance, vyjadřuje naše přičlenění k církvi a má být také znamením, které máme přinášet druhým. V závěru audience papež připomněl páteční Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova a vybídl k modlitbám během celého měsíce června za kněze, aby byli obrazem láskyplného a milosrdného srdce Ježíšova.

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen

6. Červen 2018 - 11:32
Tento měsíc se v rámci celosvětové sítě modliteb s papežem prosím modleme za to, aby v celé církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti na mši svaté a odhodlání svědčit o nesmírné Kristově lásce.

Lateránská univerzita nabízí distanční vzdělávací program

5. Červen 2018 - 14:00
Distanční vzdělávací studium na téma Teologie Božího lidu bude nabízet od září 2018 pro anglicky hovořící zájemce Lateránská univerzita. Svojí strukturou a obsahem bude tento program zaměřený na další vzdělávání pro laiky, kteří chtějí prohloubit svoji víru, či pro stálé jáhny a vůbec pro všechny zájemce o vzdělávání v této oblasti.

Vatikán ocenil roli rodičů ve výchově dětí a při rozvoji společnosti

4. Červen 2018 - 16:00
Arcibiskup Bernadito Auza, stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN, se podílel na organizaci oslav 6. ročníku Světového dne rodičů, který se uskutečnil v pátek 1. června v sídle OSN. Při té příležitosti poděkoval všem otcům a matkám a ocenil jejich přínos ve výchově dětí a při rozvoji společnosti.

Přímé přenosy bohoslužeb od 4. do 10. června 2018

4. Červen 2018 - 10:45
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem. V Televizi Noe, na Radiu Proglas a Českém rozhlasu.

Programové tipy Radia Proglas na 23. týden 2018

2. Červen 2018 - 16:00
V týdnu od 4. do 10. června zachytíte například rozhovor s frontmanem skupiny Lake Malawi Albertem Černým, nový seriál O ctnostech v rámci Dotýkání světla nebo debatu mladých s pomocným biskupem ostravsko-opavské diecéze Martinem Davidem.

Papež František k novému dokumentu o sportu: jen v týmu můžeme vydat ze sebe to nejlepší

1. Červen 2018 - 17:00
Papež František zaslal dnes, 1. června, při příležitosti vydání nového dokumentu Dikasteria pro laiky, rodinu a život jejímu prefektovi, kardinálu Kevinovi Farrellovi, své poselství. Dokument „Vydat ze sebe to nejlepší. O křesťanské perspektivě sportu a lidské osobnosti" je prvním církevním dokumentem, který se zabývá pohledem Svatého stolce na sport, a papež ve svém poselství shrnuje úvahy o sportu jako místu setkání, nástroje rozvíjení osobnosti, evangelizace a posvěcení.

70 let Tomáše Halíka: Bůh je velkorysý a má ohromný smysl pro humor

1. Červen 2018 - 13:00
Jubilejních 70 let svého života dnes slaví významný český kněz, teolog a filozof Tomáš Halík, který působí jako profesor na Univerzitě Karlově a jako duchovní správce akademické farnosti při pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora. Ve svém díle se zabývá především mezináboženským a ekumenickým dialogem, komunikací mezi věřícími a nevěřícími a promýšlením soudobého pojetí víry. Kromě toho se také často veřejně vyjadřuje k nejrůznějším otázkám občanské společnosti a politického dění.

Volná místa v seminárních lavicích?

1. Červen 2018 - 12:00
Červen je měsícem jáhenských a kněžských svěcení, obdobím, kdy do farností přicházejí novosvěcenci, aby nabídli Bohu svá obdarování ve službě druhým. Přinášíme tematické zamyšlení brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula, který má při České biskupské konferenci na starosti pastoraci povolání.

Facebook, Twitter, Instagram? Papež František zve k modlitbě za sociální sítě

1. Červen 2018 - 6:00
Papež František zve v červnu k modlitbě za sociální sítě, za provozovatele i za uživatele a také nás vybízí k větší vědomosti. Národní úmysl modliteb totiž zní: Abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu neselhávajícího Boha (srv. Žl 91/90/). Pamatujme, že máme od narození anděla strážného, který nás provází celým životem.

Den Plzeňské Madony připomněl 25 let diecéze na západě Čech

31. Květen 2018 - 19:15
Desítky gratulantů v čele s biskupy Tomášem Holubem a Františkem Radkovským se sešly 30. května 2018 v katedrále sv. Bartoloměje, aby zde při Dni Plzeňské Madony poděkovali za čtvrtstoletí existence plzeňské diecéze a prosili za dobrou budoucnost diecéze i celého Plzeňského a Karlovarského kraje. Taktéž byly představeny některé aktivity pro rozvoj diecéze, mj. její nový web.

Papež František: Nechte se přetvářet Duchem Svatým, abyste mohli odrážet Krista

30. Květen 2018 - 17:00
Při středeční audienci pokračoval papež František v cyklu katechezí o svátosti biřmování. Tentokrát se zaměřil na dary a ovoce Ducha Svatého a viditelná znamení, které provázejí udílení této svátosti, jež vtiskuje nesmazatelnou duchovní pečeť. Po papežově promluvě vystoupila skupina atletů Severní a Jižní Koreje s bojovým uměním taekwondo. Černě a bíle odění sportovci chtěli svým vystoupením vyjádřit poselství míru pro celé lidstvo.

Pozvánka na Veletrh sociálních služeb

30. Květen 2018 - 14:43
Křižovnická pečovatelská služba a chráněná dílna INSPIRACE při Dívčí katolické střední škole v Praze 1 srdečně zvou na VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Veletrh se uskuteční 7. června 2018 od 12:00 - 18:00 h na Střeleckém ostrově v Praze. Na veletrhu bude na stánku školy prezentována činnost Křižovnické pečovatelské služby a chráněné dílny INSPIRACE. Svou návštěvou školu potěšíte, koupí výrobku z chráněné dílny podpoříte jejich činnost.

Nová vatikánská publikace upozorňuje na historii a kulturu australských původních obyvatel

30. Květen 2018 - 12:00
Vatikánská muzea vydala třetí díl série textů o svých etnologických sbírkách. Nejnovější antologie je zaměřená na historii a kulturu původních obyvatel Austrálie, kterým je věnována stálá expozice Vatikánských muzeí v sekci Anima Mundi zřízená před šesti lety.

Katolický týdeník: Neobrušovat hrany evangelia

30. Květen 2018 - 2:00
Své sedmdesáté narozeniny oslaví v těchto dnech dlouholetý farář praţské akademické farnosti, vysokoškolský pedagog a uznávaný teolog prof. Tomáš Halík. Po jeho knihách s duchovní tematikou sahají dnes čtenáři v mnoha zemích světa.

Církev blahořečila řeholní sestru zabitou islamisty

29. Květen 2018 - 17:00
V neděli 27. května při modlitbě Anděl Páně připomněl papež František novou blahoslavenou, kterou se stala italská řeholní sestra Leonella Sgorbatiová z kongregace sester Misionářek Panny Marie Těšitelky. Byla zastřelena islamisty při práci v misiích v Somálsku v roce 2006 a zemřela se slovy odpuštění na rtech.

V Ústí nad Orlicí nyní mají kapli zasvěcenou Janu Pavlovi II.

29. Květen 2018 - 16:30
Od loňského roku procházela rozsáhlou obnovou hřbitovní kaple v Ústí nad Orlicí; uplynulý pátek byla tato drobná meditační kaple zasvěcená Janu Pavlovi II. spolu s opraveným parkem u chrámu Nanebevzetí Panny Marie v rámci Noci kostelů poprvé zpřístupněna veřejnosti. Obyvatelé města i jeho návštěvníci tak získali nový prostor pro ztišení a načerpání sil.

Noc kostelů 2018: Oživlé chrámy a modlitebny se líbily

28. Květen 2018 - 13:00
Stabilnímu zájmu návštěvníků, poutníků i organizátorů se těšila uplynulá Noc kostelů 2018, která letos připadla na pátek 25. května. Ochotní organizátoři v ČR zaznamenali bezmála půl milionu návštěvnických vstupů do patnácti stovek kostelů, kaplí či modliteben. Několik tisíc programů ve všech koutech ČR bylo mnohde propojeno s dalšími aktivitami rozvíjejícími život v místní komunitě lidí.

Přímé přenosy bohoslužeb od 28. května do 3. června 2018

28. Květen 2018 - 11:00
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem. V Televizi NOE a na Radiu Proglas.

Stránky