Tiskové středisko ČBK

Subscribe to zdroj Tiskové středisko ČBK
cirkev.cz - aktuality
Aktualizace: 7 hodin 17 min zpět

Církve ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy v ČR

25. Červen 2018 - 18:15
Představitelé římskokatolické i řeckokatolické církve, Jednoty bratrské, Církve adventistů sedmého dne, Evangelické církve metodistické, Slezské církve evangelické a. v. a Církve bratrské se společným dopisem obrátili na poslance Parlamentu před nadcházejícím rozhodováním o tom, zda-li bude tzv. Istanbulská úmluva závazná i pro ČR. Jsou přesvědčeni o tom, že Úmluva není pro členy Evropské unie potřebná, ani přínosná, neboť všechny státy EU již nyní považují v ní zdůrazněné dodržování lidských práv a svobod za základní charakteristiku svého státu. Právní řád členských zemí je v souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a ani ve Smlouvě o Evropské unii nechybí zmínka o tom, že EU je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu či dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Zástupci církví dále upozorňují na ideové a ideologické podhoubí předkládané Úmluvy. Text dopisu zveřejňujeme v plném znění; v příloze naleznete i verzi s poznámkami.

Papež v Ženevě: Ekumenismus je 'skvělý podnik ve ztrátě'

25. Červen 2018 - 14:00
Papež František vyzval na ekumenické bohoslužbě během své návštěvy Ženevy všechny věřící, aby společně kráčeli v Duchu Svatém, přestože svět často vnímá ekumenismus jako „skvělý podnik, který ale funguje ve ztrátě“. Papež zde Světovou radu církví navštívil v době zasedání jejího ústředního výboru při příležitosti 70. výročí existence této ekumenické organizace.

I kardinál Dominik Duka oslavil 1050. výročí nejstaršího biskupství v Polsku

25. Červen 2018 - 13:00
Kardinál Dominik Duka OP se v sobotu 23. června 2018 jako papežský legát zúčastnil oslav založení nejstaršího biskupství v Polsku. Tomu v Poznani je i se současnou érou arcibiskupství již 1050 let. Zveřejňujeme text jeho kázání a v příloze naleznete i list papeže Františka, který mu k jeho misi u našich severních sousedů zaslal.

Programové tipy Radia Proglas na 26. týden 2018

25. Červen 2018 - 12:22
V týdnu od 25. června do 1. července uslyšíte na Proglasu pořád Vítejte senioři! s prezidentem spolku NEstárniBLBĚ nebo týdeník Mezi slovy věnovaný 150. výročí narození kněze a beduína Aloise Musila.

Katolický týdeník: Do Panamy k Pražskému Jezulátku

25. Červen 2018 - 11:30
Jaké to bude v Panamě? Setkání mládeže s papežem se tam sice uskuteční až příští rok, ale vedoucí Sekce pro mládež P. Kamil Strak začal minulý týden přípravy přímo na jihoamerickém kontinentě. Vypravil se do farnosti Pražského Jezulátka v diecézi Colón – Kuna Yala, která bude hostit českou výpravu.

Přímé přenosy bohoslužeb od 25. června do 1. července 2018

25. Červen 2018 - 10:00
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem. V Televizi Noe, na Radiu Proglas a Českém rozhlasu.

IROP podpoří další projekty v oblasti vzdělávání

25. Červen 2018 - 2:00
Monitorovací výbor Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) schválil přesuny alokací, které přinesou mimo jiné další prostředky do rozvoje školství. Přinášíme základní přehled o stavu čerpání Integrovaného regionální operačního programu (IROP) a shrnutí přesunů, které jsou prozatím realizovány tak, aby nedošlo k problémům s rychlostí čerpání a případnému nesplnění stanovených milníků.

Panama 2019: Už jenom osm dní se lze přihlašovat se Sekcí pro mládež ČBK

22. Červen 2018 - 18:54
Do konce června je ještě možné se přihlašovat na Světové dny mládeže 2019 v Panamě prostřednictvím Sekce pro mládež ČBK. Po tomto termínu si musí všichni zájemci zajistit přihlášení sami. Setkání se bude konat přesně za sedm měsíců, od 22. do 27. ledna 2019 v Panama City. Nyní už je také zveřejněna oficiální česká verze hymny Světového dne mládeže.

Územní partneři k budoucnosti politiky soudržnosti společně

22. Červen 2018 - 17:00
V pátek 22. června 2018 byl představen dokument Společný postoj územních partnerů k budoucí politice soudržnosti po roce 2020, který je výsledkem setkávání šesti subjektů nad tématem dalšího čerpání finančních prostředků EU. Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Národní síť místních akčních skupin, Asociace krajů ČR, Spolek pro obnovu venkova a Česká biskupská konference se tak prezentuje jako kompaktní skupina subjektů se společným postojem v oblasti projektů hrazených z EU fondů.

Panama 2019: Už jenom osm dní se lze přihlašovat se Sekcí pro mládež ČBK

22. Červen 2018 - 13:00
Do konce června je ještě možné se přihlašovat na Světový den mládeže 2019 v Panamě prostřednictvím Sekce pro mládež ČBK. Po tomto termínu si musí všichni zájemci zajistit přihlášení sami. Setkání se bude konat přesně za sedm měsíců, od 22. do 27. ledna 2019 v Panama City. Nyní už je také zveřejněna oficiální česká verze hymny Světového dne mládeže.

Světová rada církví slaví 70 let ekumenické spolupráce, na návštěvu přijel papež František

21. Červen 2018 - 13:00
Papež František dnes v Ženevě navštívil ústředí Světové rady církví, kde se setkal se členy jejího Ústředního výboru. Děje se tak u příležitosti oslav 70. výročí existence této celosvětové ekumenické organizace. Katolická církev není členem Světové rady církví, ale udržuje s ní dobré vztahy a úzce s ní spolupracuje. Ačkoliv je Františkova apoštolská pouť pojata především ekumenicky, má také svůj pastorační rozměr.

Operační program Zaměstnanost čekají změny

21. Červen 2018 - 2:00
Od počátku programového období ke konci 1. čtvrtletí 2018 bylo v OP Z vyhlášeno celkem 91 výzev v celkové alokaci 65,3 mld. Kč, tj. 104 % celkové alokace OP Z (počítány i prostředky, které nebyly čerpány v předchozích výzvách), prostředky vázané v právních aktech dosáhly 72 % alokace, prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 22 % a v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO přes 21 % celkové alokace.

Církve pomáhají odsouzeným. Již 20 let.

20. Červen 2018 - 11:00
V poslední době se naštěstí více mluví o duchovní i charitativní pomoci odsouzeným lidem v ČR. Počátkem července si vězeňští kaplani na Velehradě připomenou dvacet let služby v tuzemských věznicích a v minulém týdnu se štafeta církví v Praze poprvé zúčastnila Běhu se žlutou stužkou (Yellow Ribbon Run). Jak působení kaplanů, dobrovolníků a charitativních organizací v této oblasti vypadá? Porozhlédneme se.

Desetitisíce mladých lidí zamíří v létě do Taizé

19. Červen 2018 - 17:00
Od konce června do začátku září budou setkání mladých v ekumenické mezinárodní komunitě ve francouzském Taizé (Saône-et-Loire) nejpočetnější. Vždy od neděle do následující neděle se budou mladí, povětšinou křesťané, účastnit společných aktivit: modliteb, sdílení ve skupinkách, workshopů, praktických úkolů. Mezi hlavní akce bude letos patřit mezináboženské setkání a týden přemítání.

Setkání katolických biskupů východních ritů: Jaká je tvář dnešní východní církve?

19. Červen 2018 - 16:00
Tvář východní katolické církve – její teologie, církevní právo a identita. To byly hlavní témata 21. setkání evropských katolických biskupů východních ritů, které minulý týden uspořádala Rada evropských biskupských konferencí v jihoitalském městě Lungro. Setkání se uskutečnilo v rámci příprav oslavy stoletého výročí založení eparchátu Lungro.

Máme ještě vůbec radost z lásky?

19. Červen 2018 - 11:30
V politicko-společenské diskusi se u nás nyní objevuje několik témat nějakým způsobem spjatých s rodinou. Mluví se o tradici a modernitě; o existenci dvou nesmiřitelných táborů, různých pojetích apod. Jak z toho ven? Dobrým čtením pro tyto dny se nám jeví dokument (exhortace) papeže Františka z roku 2016 o manželství a rodině, Amoris Laetitia. Proč? Text mj. obsahuje kapitolu Realita rodin a životní výzvy s podkapitolou Některé výzvy. Právě tento popis situace "nohama na zemi" (AL 6) s využitím výstupů dvou biskupských synod nám může dát v současné situaci podněty k promýšlení. Podívejme se na ni proto blíže.

Přímé přenosy bohoslužeb od 18. do 24. června 2018

18. Červen 2018 - 10:00
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem. V Televizi Noe a na Radiu Proglas.

Programové tipy Radia Proglas na 25. týden 2018

16. Červen 2018 - 15:00
V týdnu od 18. do 24. června zachytíte na vlnách Proglasu například další díl seriálu 100 let Československa – 100 let české dechovky a přímý přenos autorského pořadu Magdaleny Múčkové Desatero z Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice 2018.

Svatý stolec vyzývá k podpoře a ochraně rodin a seniorů

15. Červen 2018 - 17:00
Arcibiskup Ivan Jurkovič, stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN, vystoupil na semináři o ochraně rodiny a lidských právech seniorů. Vatikán žádá, aby vláda a společnost podporovala a chránila identitu rodiny jako společenství osob, kde jsou chráněna práva všech, včetně seniorů.

Je červen. Přichází čas nových kněží

15. Červen 2018 - 11:00
Červen svádí k myšlenkám na to, co budeme dělat v červenci a srpnu; často tedy přemýšlíme o tom, jak budeme nepracovat. Před časem odpočinku ale bývá v církvi docela rušno. Jednou z příčin tohoto jevu je, že se blíží kněžská a jáhenská svěcení v diecézích. Zmapovali jsme je pro vás.

Stránky