Tiskové středisko ČBK

Subscribe to zdroj Tiskové středisko ČBK
cirkev.cz - aktuality
Aktualizace: 2 hodiny 52 min zpět

Kurz hodnotového vzdělávání sestry Cyril Mooney

25. Duben 2018 - 17:00
Zveme Vás na kurz hodnotového vzdělávání sestry Cyril Mooney, PhD., 25. a 26.5. v Praze. Metoda sestry Cyril je didaktickou pomůckou i komplexním přístupem ke vzdělávání, který pomáhá dětem, učitelům a rodičům vytvářet ve škole atmosféru založenou na svobodě, důvěře a vnitřní motivaci. Je klíčem ke zvládnutí inkluzivního prostředí, dětem umožňuje vytvářet si vlastní systém hodnot a zdravé vztahy, učí je dobře se rozhodovat a být aktivní ve své komunitě. Kurz je akreditovaný MŠMT. Registrovat se je možné na http://www.skolacyril.org/seminare/pro-zs/

Papež František: Všichni můžeme zvítězit silou, kterou nám dává Ježíš

25. Duben 2018 - 17:00
Při pravidelné středeční audienci pokračoval papež František s 3. katechezí o křtu, kterou tentokrát zaměřil na téma: Síla překonat zlo. Celý křesťanský život je bojem, a jak tento boj vyhrát zaznělo v úvodním čtení z listu Filipským: „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ (Flp 4,13) V boji proti zlu nám pomáhá modlitba celé církve, která je vždy na místě a do které je potřeba vstoupit. V závěru audience obrátil papež svoji pozornost k chystanému summitu mezi Jižní a Severní Koreou a vyzval zodpovědné politiky, aby měli odvahu se stát tvůrci pokoje.

Jaký svět zanecháme těm, kteří přijdou po nás?

25. Duben 2018 - 16:00
V tomto duchu se nesl seminář Rady Iustitia et Pax "Odpovědnost za stvoření" (Hospodař a střež), které se mj. účastnil její předseda biskup Václav Malý. Hlavními tématy byla zodpovědnost, neuvážený konzumismus a nezodpovědný rozvoj. 14. dubna 2017 se konal v Praze.

Venezuela: Biskupové vyzývají vládu, aby nezavírala oči před krizí

25. Duben 2018 - 14:00
Venezuelská biskupská konference vyzvala vládní představitele, aby se aktivně podíleli na řešení vážné humanitární krize v zemi. Ve svém prohlášení dále uvedli, že považují za nelegitimní, aby se Nicolas Maduro nyní znovu ucházel o prezidentskou funkci.

Kardinálova poslední vůle naplněna

24. Duben 2018 - 17:44
Do nového kamenného sarkofágu v kapli Bartoňů z Dobenína, kterou naleznete v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, byla včera večer uloženy ostatky kardinála Josefa Berana. Poslední krok k naplnění jeho vůle byl učiněn, cesta z Říma do místa posledního odpočinku skončila.

Audiospot zve na Noc kostelů

24. Duben 2018 - 17:00
Chcete si zahrát na varhany? Nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad? Přijďte v pátek 25. května 2018 na jubilejní 10. Noc kostelů. Na návštěvu zve i nový audiospot vytvořený Radiem Proglas.

Rada Iustitia et Pax upozorňuje na rizika flexibilizace pracovní doby

24. Duben 2018 - 15:00
Zveřejňujeme text dokumentu Rady Iustitia et Pax, který byl odsouhlasen Stálou radou ČBK a upozorňuje na rizika při zavádění dalších forem flexibilizace pracovní doby s nástupem nových technologií a její slaďování se soukromím lidí.

Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. dubna 2018

23. Duben 2018 - 14:00
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem. V Televizi Noe a na Radiu Proglas.

Programové tipy Radia Proglas na 17. týden 2018

23. Duben 2018 - 7:00
V týdnu od 23. do 29. dubna zachytíte na vlnách Proglasu například bilanční rozhovor s otcem kardinálem Dominikem Dukou u příležitosti jeho 75. narozenin, první část opery Leoše Janáčka Z mrtvého domu nebo Knihovničku věnovanou publikaci Jiřího Suchého Klaun si povídá s Bohem.

Welcome home, Cardinal Beran!

21. Duben 2018 - 20:00
After 49 years, the will of a significant person of the 20th century, prisoner of two totalitarian regimes and a man who always stood on the right side, has been fulfilled. Remains of Cardinal Josef Beran were welcome in Prague yesterday and transferred to the cathedral this morning; the solemn mass in commemoration of St. Adalbert was celebrated afterwards.

Benvenuto a casa, Josef Beran!

21. Duben 2018 - 15:00
Dopo 49 anni viene compiuta l´ultima volontá dell´importante personagio del 20esimo secolo, prigioniere di due regimi totalitari e dell´uomo che si esponeva sempre sul lato giusto, del cardinale Josef Beran. Dopo il benvento di ieri a Praga era oggi traslato nella catedrale di San Vito, Venceslao ed Adalberto dove era in quest´occasione celebrata la messa pontificale all´onore di Sant´Adalberto.

Vítej doma, Josefe Berane!

21. Duben 2018 - 15:00
Po 49 letech se naplňuje vůle významné osobnosti 20. století, vězně dvou totalitních režimů a člověka stojícího vždy na správné straně, kardinála Josefa Berana. Po včerejším uvítání v Praze byl dnes převezen do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde byla při této příležitosti sloužena pontifikální bohoslužba ke cti sv. Vojtěcha.

Exkluzivní výzkum mezi mladými lidmi: Jak dnes žijí věřící v ČR?

20. Duben 2018 - 15:15
Co sledují mladí věřící lidé z ČR na internetu? Jak tráví svůj volný čas? Jak praktikují svou víru? Jaké projekty a témata z oblasti církevního učení jsou pro ně zajímavé? Jaké vyznávají hodnoty? Jak se jejich názory vyvíjejí v čase? Odpovědi na tyto a další otázky hledal výzkumný tým pod vedením Jana Balíka a Jana Čapka, který se ptal 1900 účastníků Celostátního setkání mládeže 2017 v Olomouci. K jakým závěrům dospěli? Představujeme výsledky prezentované na středeční tiskové konferenci.

Návrat kardinála Berana do vlasti: Rakev s ostatky včera zamířila do Nepomucena

20. Duben 2018 - 15:00
Po téměř padesáti letech se vrací do vlasti ostatky kardinála Josefa Berana, které byly po jeho smrti v roce 1969 pohřbeny v kryptě svatopetrské baziliky. Včera se uskutečnil obřad vyzvednutí ostatků, který vedl kardinál Angelo Comastri, arcikněz baziliky sv. Petra. Rakev s ostatky pak byla převezena do Papežské koleje Nepomucenum, kde se také slavila zádušní mše, kterou celebroval slovenský kardinál Jozef Tomko.

Kardinál Duka požehnal sochu sv. Vojtěcha

20. Duben 2018 - 13:00
Ve čtvrtek 19. dubna, ve stejný okamžik, kdy byly v bazilice sv. Petra ve Vatikánu vyzdviženy ostatky kardinála Berana, byla v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě slavnostně odhalena a požehnána kardinálem Dominikem Dukou OP socha sv. Vojtěcha, Radly a sv. Radima. Dílo sochařky Karly Vobišové Žákové našlo své místo v katedrále až po 71 letech. Přinášíme také svědectví vnuka sochařky, která svým sochám vdechovala život.

Být Boží na plný úvazek

19. Duben 2018 - 17:00
V Týdnu modliteb za duchovní povolání přinášíme některé z odpovědí řeholníků a řeholnic, které zazněly při únorovém setkání s mládeží „Jsme odvážní (?)“. Mezi osobními otázkami z publika nechyběly dotazy ohledně povolání a rozhodnutí se pro vstup do řádu, života v celibátu, poslušnosti a další. Přinášíme shrnutí nejzajímavějších odpovědí, v příloze pak najdete celý přepis odpovědí včetně příspěvku „ Jak se pozná povolání? A dá se vůbec poznat?“ o. Františka Hylmara SJ.

Arcibiskup Auza: Ženy musí hrát větší roli při prevenci konfliktů

19. Duben 2018 - 16:00
Stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN arcibiskup Bernardito Auza říká, že je důležité, aby byly ženy začleněny do všech úrovní mírových procesů (peacemaking). Jenom tak lze podle něj zabránit šíření sexuálního násilí ve válečných konfliktech.

Biskupové nesouhlasí s divadelní hrou Naše násilí a vaše násilí

18. Duben 2018 - 17:15
Biskupové českých a moravských římskokatolických diecézí i apoštolský exarcha zastupující řeckokatolickou církev v ČR se na uplynulém 113. plenárním zasedání ČBK v Nitře také zabývali postojem katolické církve v ČR k plánovanému uvedení divadelní hry Olivera Frljiće Naše násilí a vaše násilí v rámci festivalu Divadelní svět podpořeného statuárním městem Brnem.

Papež František: Učte děti dobře znamení kříže

18. Duben 2018 - 17:00
Při pravidelné středeční audienci pokračoval papež František v cyklu katechezí o křtu s názvem: Symbol křesťanské víry. Mezi tyto symboly na samém začátku křesťanského života patří svěcená voda, volba křesťanského jména a znamení kříže. Víra je dar, za který můžeme prosit, a jediným vlastníkem našeho života je Bůh, tudíž v závěru papež připomněl, že je naší povinností dělat vše pro ochranu života.

List papeže Františka u příležitosti 55. světového dne modliteb za povolání; 22. dubna 2018

18. Duben 2018 - 17:00
Pán i dnes volá lidi k následování. Nemáme čekat, až budeme dokonalí, abychom odpověděli svým velkodušným: tady jsem, ani se lekat svých chyb a hříchů, ale s otevřeným srdcem přijmout Pánův hlas, píše v Listu ke světovému dni modliteb papež František. Tento text, který předkládáme v české verzi, je rozdělen do tří částí, ve kterých je pozornost soustředěna na naslouchání, rozlišování a život.

Stránky