Tiskové středisko ČBK

Subscribe to zdroj Tiskové středisko ČBK
cirkev.cz - aktuality
Aktualizace: 9 hodin 12 min zpět

115. plenární zasedání České biskupské konference se uskuteční v Dolních Břežanech

19. Říjen 2018 - 13:00
Čeští a moravští biskupové i představitelé mužských a ženských řádů se sejdou na svém 115. plenárním zasedání, které se bude konat ve dnech 23. - 24. října 2018 v Dolních Břežanech v nově otevřeném hotelu Clara Futura, jehož vlastníkem je Arcibiskupství pražské.

Noví světci: Óscar Romero

19. Říjen 2018 - 12:15
Minulou neděli, 14. října 2018, byl papežem Františkem svatořečen také salvadorský arcibiskup a mučedník pro víru Óscar Romero. Je to první svatý Salvadoru a ve své rodné zemi se těší velké úctě. Do Říma přijelo na jeho svatořečení 5 000 poutníků z jeho země. V předvečer jeho kanonizace proběhla modlitební vigilie a následně byla v římském parku EUR umístěna jeho socha.

Martina Viktorie Kopecká: Církev má být pro mladé bezpečným prostorem

19. Říjen 2018 - 11:00
Synody o mladých lidech v Římě se kromě biskupů, expertů a dalších diskutujících účastní také tzv. „delegati fraterni“, neboli bratrští delegáti mimo katolickou církev. Světová rada církví vyslala jako svého zástupce mladou vysvěcenou ženu, z malé země, která je ale již čtyři roky předsedkyní jejího poradního orgánu ECHOS, tj. ozvěny hlasu mladých. Jedná se o Martinu Viktorii Kopeckou, husitskou farářku z České republiky, s kterou přinášíme rozhovor.

Misijní neděle 2018: Příprava na povolání, které dostal každý pokřtěný

18. Říjen 2018 - 17:45
21. listopadu se můžeme v kostele při nedělní mši svaté soustředit zejména na myšlenku šíření radostné zprávy; blíží se totiž Misijní neděle. Ta je letos přípravou na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 a jako obvykle je součástí i sbírka na rozvoj Papežských misijních děl.

Proč Římskokatolická církev nepodporuje ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy?

18. Říjen 2018 - 16:30
V současné době probíhá ve společnosti diskuze, zda by měla Česká republika ratifikovat tzv. Istanbulskou úmluvu (IÚ). Římskokatolická církev svůj postoj k tomuto dokumentu již několikrát vyjádřila. Níže je krátké shrnutí, proč Římskokatolická církev nepodporuje ratifikaci této Úmluvy.

Generální sekretář ERC k protestu ve svatovítské katedrále

18. Říjen 2018 - 14:30
Při úterní (16. října 2018) bohoslužbě v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě došlo k protestu polonahé aktivistky Anety Petani, která se vymezila proti kázání Mons. Petra Piťhy při mši svaté na svátek sv. Václava. Přinášíme reakci generálního sekretáře Ekumenické rady církví (ERC) Petra Jana Vinše, kterou adresoval kardinálovi Dominikovi Dukovi OP.

Papež František: Pokud druhého urážíš a nenávidíš, je to vražda

17. Říjen 2018 - 17:00
V dnešní pravidelné audienci se papež František ještě jednou vrátil k pátému přikázání „Nezabiješ“ a zaměřil se na jeho hlubší význam, uvedený v Matoušově evangeliu. Již samotný hněv, urážka, pohrdání druhými či lhostejnost vůči nim jsou jistou formou zabití. Pravá láska je ta, která dokáže druhým odpustit a přijmout i ty, kteří nám ublížili.

Jižní Súdán: Biskupové mají obavy o mladé lidi vyrůstající za války

17. Říjen 2018 - 15:00
Předseda Súdánské biskupské konference Barani Eduardo Hiiboro Kussala vyjádřil během probíhající Synody o mladých lidech obavy o osud o generaci mladých lidí, kteří vyrůstají během občanské války v Jižním Súdánu. Jedním z hlavních cílů katolické církve v zemi je nyní především podpora vzdělávání a překonávání válečných traumat.

Katolický týdeník: Sekty deformují pohled na svět

17. Říjen 2018 - 10:55
Slovo „sekty“ se z veřejného prostoru v posledních letech téměř vytratilo a zdá se, že ty, které by byly pro člověka nebezpečné, jsou méně aktivní. Ostražitost je však přesto na místě.

Poselství papeže Františka k Světovému dni výživy

16. Říjen 2018 - 17:15
Dnes si připomínáme Světový den výživy, jehož cílem je propagace aktivit směřující k vymýcení hladu ve světě. Papež František při této příležitosti adresoval své poselství Organizaci pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization – FAO), která se tomuto tématu v rámci OSN věnuje. Svatý otec zdůraznil, že navzdory technologickému pokroku stále hladoví miliony lidí po celém světě.

Za mír se musíme modlit neustále, říká papež František

16. Říjen 2018 - 12:00
V těchto dnech se koná v italské Bologni konference nazvaná „Mosty míru“, kterou organizuje komunita Sant'Egidio. Svoje poselství zaslal účastníkům i papež František. Zdůraznil v něm, že před zlem nesmíme nikdy ustupovat.

Programové tipy Radia Proglas na 42. týden 2018

16. Říjen 2018 - 11:07
V týdnu od 16. do 21. října naladíte na Proglasu týdeník Vítejte, senioři! věnovaný žonglování, zbojnické Folklórní okénko.

Papež František: Svatí nás učí žít lásku k Bohu naplno

15. Říjen 2018 - 17:30
V neděli 14. října svatořečil papež František na zaplněném náměstí sv. Petra sedm nových služebníků církve: papeže Pavla VI., salvadorského arcibiskupa Óscara Romera, italské diecézní kněze Francesca Spinelliho a Vincenza Romana, řeholní sestry Marii Katharinu Kasperovou z Německa a Nazarii Ignaziu od svaté Terezie od Ježíše ze Španělska a italského laika Nunzia Sulprizia. Ve své homilii papež vyzdvihl, že všichni tito svatí dokázali, byť v různém kontextu, naplno realizovat Boží pozvání a jsou tak pro nás velkým příkladem.

Církve v ČR: Osud čínských křesťanů u nás nám není lhostejný

15. Říjen 2018 - 16:15
Nedělní odpoledne (15. října 2018) využila asi pětistovka zájemců k účasti na modlitebním setkání podporujícím sedmdesát čínských křesťanů, kteří v ČR žádají o azyl. Akci na Václavském náměstí v Praze svolala Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference.

Přímé přenosy bohoslužeb od 15. do 21. října 2018

15. Říjen 2018 - 10:00
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem. V Televizi Noe, Radiu Proglas a Českém rozhlasu.

Řím očekává 70 000 poutníků

13. Říjen 2018 - 15:00
Již tuto neděli 14. října bude v Římě papežem Františkem svatořečeno sedm služebníků církve. Na tuto velkou událost se chystá 70 000 poutníků, jen 5 000 jich přijelo ze středoamerického Salvadoru, aby byli přitom, když jejich arcibiskup Oscar Romero bude zapsán do seznamu svatých. Spolu s ním bude svatořečen také papež Pavel VI., dva italští diecézní kněží: Francesco Spinelli a Vincenzo Romano, dvě řeholnice: Němka Marie Katherina Kasperová a Španělka Nazaria Ignazia od Sv. Terezie od Ježíše a Ital Nunzio Sulprizio, který zemřel jako mladý a je patronem mládeže. 

Rozhovor s Tomášem Holubem: Církev musí dát mladým důvěru

12. Říjen 2018 - 19:30
Českou republiku na Synodě o mladých lidech zastupuje biskup Tomáš Holub. V rozhovoru jsme mu položili otázky k průběhu synody, diskutovaným tématům či atmosféře jednání.

Ženské řády v ČR mají nové vedení

11. Říjen 2018 - 15:45
Řády a řeholní společenství sdružené v Konferenci vyšších představených ženských řeholí mají od středy nové vedení. V čele této zastřešující organizace stanula sestra Krista Chládková, generální představená České kongregace sester dominikánek a dosavadní členka předsednictva Konference.

Dominik Duka k cause svatováclavského kázání P. Piťhy

11. Říjen 2018 - 15:30
Pražský arcibiskup a předseda ČBK Dominik Duka OP vydal prohlášení ve věci kázání Petra Piťhy, které zaznělo v rámci letošních svatováclavských oslav v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dne 28. září 2018.

Chráněná dílna Dívčí katolické školy Praha se rozšiřuje

11. Říjen 2018 - 14:01
Pro zdravotně a mentálně handicapované absolventky Dívčí katolická střední škola v Praze již několik let provozuje školní chráněnou dílnu Inspirace. Následující televizní reportáž (viz níže) ilustruje naši snahu o zdvojnásobení kapacity jedné z mála chráněných dílen v ČR zaměřených pro ženy a dívky. Snažíme se nejen vzdělávat, sociálně a duchovně doprovázet, ale rovněž zaměstnávat. Děkujeme za pomoc a držení palců!

Stránky