Tiskové středisko ČBK

Subscribe to zdroj Tiskové středisko ČBK
cirkev.cz - aktuality
Aktualizace: 9 hodin 38 min zpět

Papež František vyzval misionáře, aby se nebáli novostí

6. Červen 2018 - 17:00
Ve dnech 28. května - 2. června 2018 proběhlo v Římě každoroční Generální shromáždění Papežských misijních děl (PMD). Zúčastnili se ho národní ředitelé PMD z přibližně 120 zemí všech kontinentů, Českou republiku zde zastupoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát. Během setkání byl kladen velký důraz na chystaný Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 vyhlášený papežem Františkem, z jehož promluvy k národním ředitelům PMD přinášíme některé myšlenky.

Papež František: Buďme muži a ženami pokoje

6. Červen 2018 - 16:00
Při středeční audienci pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných svátosti biřmování. Ve své promluvě se zaměřil na to, jaké účinky má přijetí daru Ducha Svatého u biřmovanců, neboť tento dar nedostáváme sami pro sebe, ale pro službu druhým. Pozdravení pokoje, kterým zdraví zmrtvýchvstalý Ježíš své učedníky a kterým zdraví biskup biřmovance, vyjadřuje naše přičlenění k církvi a má být také znamením, které máme přinášet druhým. V závěru audience papež připomněl páteční Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova a vybídl k modlitbám během celého měsíce června za kněze, aby byli obrazem láskyplného a milosrdného srdce Ježíšova.

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen

6. Červen 2018 - 11:32
Tento měsíc se v rámci celosvětové sítě modliteb s papežem prosím modleme za to, aby v celé církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti na mši svaté a odhodlání svědčit o nesmírné Kristově lásce.

Lateránská univerzita nabízí distanční vzdělávací program

5. Červen 2018 - 14:00
Distanční vzdělávací studium na téma Teologie Božího lidu bude nabízet od září 2018 pro anglicky hovořící zájemce Lateránská univerzita. Svojí strukturou a obsahem bude tento program zaměřený na další vzdělávání pro laiky, kteří chtějí prohloubit svoji víru, či pro stálé jáhny a vůbec pro všechny zájemce o vzdělávání v této oblasti.

Vatikán ocenil roli rodičů ve výchově dětí a při rozvoji společnosti

4. Červen 2018 - 16:00
Arcibiskup Bernadito Auza, stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN, se podílel na organizaci oslav 6. ročníku Světového dne rodičů, který se uskutečnil v pátek 1. června v sídle OSN. Při té příležitosti poděkoval všem otcům a matkám a ocenil jejich přínos ve výchově dětí a při rozvoji společnosti.

Stránky