Tiskové středisko ČBK

Subscribe to zdroj Tiskové středisko ČBK
cirkev.cz - aktuality
Aktualizace: 1 hodina 7 min zpět

Biskupové nesouhlasí s divadelní hrou Naše násilí a vaše násilí

18. Duben 2018 - 17:15
Biskupové českých a moravských římskokatolických diecézí i apoštolský exarcha zastupující řeckokatolickou církev v ČR se na uplynulém 113. plenárním zasedání ČBK v Nitře také zabývali postojem katolické církve v ČR k plánovanému uvedení divadelní hry Olivera Frljiće Naše násilí a vaše násilí v rámci festivalu Divadelní svět podpořeného statuárním městem Brnem.

Papež František: Učte děti dobře znamení kříže

18. Duben 2018 - 17:00
Při pravidelné středeční audienci pokračoval papež František v cyklu katechezí o křtu s názvem: Symbol křesťanské víry. Mezi tyto symboly na samém začátku křesťanského života patří svěcená voda, volba křesťanského jména a znamení kříže. Víra je dar, za který můžeme prosit, a jediným vlastníkem našeho života je Bůh, tudíž v závěru papež připomněl, že je naší povinností dělat vše pro ochranu života.

List papeže Františka u příležitosti 55. světového dne modliteb za povolání; 22. dubna 2018

18. Duben 2018 - 17:00
Pán i dnes volá lidi k následování. Nemáme čekat, až budeme dokonalí, abychom odpověděli svým velkodušným: tady jsem, ani se lekat svých chyb a hříchů, ale s otevřeným srdcem přijmout Pánův hlas, píše v Listu ke světovému dni modliteb papež František. Tento text, který předkládáme v české verzi, je rozdělen do tří částí, ve kterých je pozornost soustředěna na naslouchání, rozlišování a život.

Gaudete et exsultate – 5. kapitola Boj, bdění a rozlišování

18. Duben 2018 - 13:00
Pátá a poslední kapitola exhortace Gaudete et exsultate se jmenuje „Boj, bdění a rozlišování“ a novinářům ji představoval generální vikář římské arcidiecéze, arcibiskup Mons. Angelo De Donatis. Papež František v ní nepopírá, že cesta ke svatosti není snadná, život křesťana je neustálým bojem a je třeba čelit různým překážkám a samotnému ďáblu. V závěru pak vyzývá všechny křesťany ke každodennímu rozhovoru s Bohem a zpytování svědomí.

Dubnové zasedání Sekce pro mládež ČBK v královéhradecké diecézi

18. Duben 2018 - 11:17
Ve dnech 11. – 12. dubna 2018 proběhlo zasedání Sekce pro mládež České biskupské konference. Zasedání navštívili delegáti (pre) synody o mládeži Markéta Imlaufová a Tomáš Holub.

Gaudete et exsultate – 4. kapitola Několik charakteristik svatosti v současném světě

17. Duben 2018 - 17:00
Čtvrtá kapitola exhortace Gaudete et exsultate nazvaná „Několik charakteristik svatosti v současném světě“ byla na tiskové konferenci představena také Paolou Bignardi. V této části dokumentu papež František nastiňuje některé formy svatosti v dnešním světě, od těch lehce předvídatelných (např. stálá modlitba, vytrvalost, trpělivost, mírnost) až po spíše překvapivé, jako je radost a smysl pro humor. Smyslem exhortace je tedy ukázat, že cesta ke svatosti má být cestou radostnou.

Programové tipy Radia Proglas na 16. týden roku 2018

16. Duben 2018 - 14:20
V týdnu od 16. do 22. dubna zachytíte na vlnách Proglasu například relaci Vítejte, senioři! věnovanou naší státní hymně, týdeník Živě z Prahy o repatriaci ostatků kardinála Josefa Berana nebo Oktávu s tiskovým mluvčím festivalu Pražské jaro.

S kardinálem Beranem se do katedrály vrátí i nové sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly

16. Duben 2018 - 14:00
Po sedmdesáti letech se do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha vrací sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly. Slavnostní odhalení sousoší tak konečně šťastně ukončí odyseu uměleckého díla, které mělo podobný osud jako kardinál Beran. Podle realizátorů projektu není tedy náhoda, že nové sousoší odlité z 320 kilogramů stříbra vstoupí do katedrály ve stejný den, kdy budou ostatky kardinála Berana vyzdviženy ze svatopetrské baziliky.

Přímé přenosy bohoslužeb od 16. do 22. dubna 2018

16. Duben 2018 - 10:30
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem. V Televizi Noe, na Radiu Proglas, České televizi a Českém rozhlasu.

Křty dospělých v ČR neklesají

14. Duben 2018 - 8:00
V roce 2017 bylo v ČR ve všech diecézích římskokatolické církve dohromady pokřtěno celkem 20.600 lidí. Z toho bylo 15.700 dětí ve věku do jednoho roku, což je téměř 14% ze všech narozených dětí v ČR v roce 2017. Počet pokřtěných dětí v absolutních číslech dlouhodobě mírně klesá, počet křtů dospělých zůstává i přes nejrůznější společenské vlivy a výkyvy populační křivky stabilní.

Dominik Duka: Kardinál Beran je velká postava našich dějin, nikdy se nenechal zlomit

13. Duben 2018 - 14:00
Návrat domů – takto charakterizoval pražský arcibiskup Dominik Duka OP repatriaci ostatků jedné z nejvýznamnějších postav české katolické církve, kardinála Josefa Berana, která se uskuteční v druhé polovině příštího týdne. Podle Dominika Duky byl kardinál Beran velkou postavou nejen katolické církve, ale také statečným mužem, který dokázal vzdorovat nacismu i komunismu.

Příští pondělí začíná Týden modliteb za duchovní povolání

13. Duben 2018 - 13:00
Týden před 4. nedělí velikonoční nás církev tradičně zve k intenzivnější modlitbě za duchovní povolání. Letošní neděle Dobrého pastýře připadá na 22. dubna a papež František k ní vydal své poselství, ve kterém se obrací především na mladé lidi, aby se ztišili a mohli tak zaslechnout Boží hlas, učili se rozlišovat a nebáli se žít Boží slovo.

Gaudete et exsultate – 3. kapitola Ve světle Mistra

13. Duben 2018 - 7:00
Třetí kapitolu exhortace Gaudete et exsultate nazvanou „Ve světle Mistra“ představila na tiskové konferenci Paola Bignardi, bývalá prezidentka Katolické akce. V této kapitole vystihuje papež František identitu křesťana, která je zakotvena v Blahoslavenství, především pak klade důraz na milosrdenství.

25. Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti v Odrách

12. Duben 2018 - 17:30
Děkujeme všem hostujícím školám jubilejní celostátní přehlídky za jejich účast a nádherná vystoupení a krásnou atmosféru. Fotografie naleznete na webu školy www.cssodry.cz v části celostátní přehlídka/konání XXV. ročníku/fotogalerie. Přehlídka hostila asi 400 účastníků z 23 škol, bylo uděleno 12 cen diváka, 25 čestných uznání poroty a 12 vystoupení se umístilo v kategorii zlatého pásma a bylo odměněno také dárkovým poukazem na víkendový pobyt v Břevnovském klášteře a v klášteře Kapucínů v Praze, v Křesťanském DM sv. Ludmily v Praze a v Církevním DM Petrinum v Brně. Všem oceněným blahopřejeme a dárcům děkujeme. Blahopřejeme také všem, kteří postoupili do slavnostního pátečního galaprogramu - ten bude vysílán v TV NOE v neděli 13.5 2018 ve 20:00 hodin.

Papež František: Všichni musíme znát datum svého křtu

12. Duben 2018 - 15:00
Při středeční generální audienci začal papež František nový cyklus katechezí věnovaných křtu. Na náměstí sv. Petra zazněl závěr Matoušova evangelia, ve kterém dává Ježíš svým učedníkům čtyři úkoly: jít ke všem národům, získávat učedníky, křtít je a učit je zachovávat Jeho přikázání. Papež dal všem konkrétní úkol: všichni musíme znát datum svého křtu a vybídl rodiče, aby nezapomínali nechat křtít své děti.

Výběrové řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy kardinála Berana Plzeň

12. Duben 2018 - 12:15
Biskupství plzeňské vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ky školské právnické osoby Mateřská škola kardinála Berana, se sídlem Žlutická 1694/2, 323 00 Plzeň, s nástupem do funkce od 1. 7. 2018.

Gaudete et exsultate – 2. kapitola Dva rafinovaní nepřátelé svatosti

11. Duben 2018 - 17:00
Druhou kapitolu nové exhortace Gaudete et exsultate představil na tiskové konferenci Gianni Valente, italský novinář z Vatican Insider. V této kapitole upozorňuje papež František na dvě falzifikace svatosti, které by nás mohly přivést na špatnou cestu; jedná se o gnosticismus a pelagianismus.

Česká biskupská konference: Naše církev stojí před výzvou, jak nově hlásat a žít Evangelium

11. Duben 2018 - 15:04
Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhlo v Nitře 113. plenární zasedání České biskupské konference (ČBK), 11. dubna se pak uskutečnilo společné zasedání České biskupské konference a Konference biskupů Slovenska. Biskupové v jejím závěru přijali prohlášení mj. připomínající výročí 25 let založení obou biskupských konferencí i České a Slovenské republiky a představili výzvy pro život církve ve dnešní společnosti. Předsedové biskupských konferencí také přijali deklaraci zaměřenou na otázku elektronické komunikace (texty naleznete v příloze).

Mladých katolíků je v ČR málo, jejich víra má ale hloubku

11. Duben 2018 - 15:00
Centrum Benedikta XVI. pro náboženství a společnost z londýnské univerzity St Mary připravilo před Velikonocemi zprávu o mladých věřících lidech v Evropě (Europe`s Young Adults and Religion). Zpráva zkoumá náboženskou příslušnost a praktikování víry mezi mladými lidmi ve věku 16-29 let ve 22 evropských zemích, a to na základě dat z ESS. Česká republika se podle těchto dat řadí mezi země s nejnižším podílem mladých, kteří deklarují svou příslušnost k církvi či náboženství, avšak s velmi vysokou mírou praktikujících.

Katolický týdeník: Pohřeb kardinála Berana v den sjezdu komunistů

11. Duben 2018 - 6:00
Převoz těla kardinála Josefa Berana z Vatikánu do Prahy se uskuteční už 20. dubna. Kardinál Dominik Duka OP tak ve spolupráci s vládou a dalšími institucemi plní poslední přání svého předchůdce pronásledovaného komunistickým režimem.

Stránky