Tiskové středisko ČBK

Subscribe to zdroj Tiskové středisko ČBK
cirkev.cz - aktuality
Aktualizace: 1 hodina 57 min zpět

Welcome home, Cardinal Beran!

21. Duben 2018 - 20:00
After 49 years, the will of a significant person of the 20th century, prisoner of two totalitarian regimes and a man who always stood on the right side, has been fulfilled. Remains of Cardinal Josef Beran were welcome in Prague yesterday and transferred to the cathedral this morning; the solemn mass in commemoration of St. Adalbert was celebrated afterwards.

Benvenuto a casa, Josef Beran!

21. Duben 2018 - 15:00
Dopo 49 anni viene compiuta l´ultima volontá dell´importante personagio del 20esimo secolo, prigioniere di due regimi totalitari e dell´uomo che si esponeva sempre sul lato giusto, del cardinale Josef Beran. Dopo il benvento di ieri a Praga era oggi traslato nella catedrale di San Vito, Venceslao ed Adalberto dove era in quest´occasione celebrata la messa pontificale all´onore di Sant´Adalberto.

Vítej doma, Josefe Berane!

21. Duben 2018 - 15:00
Po 49 letech se naplňuje vůle významné osobnosti 20. století, vězně dvou totalitních režimů a člověka stojícího vždy na správné straně, kardinála Josefa Berana. Po včerejším uvítání v Praze byl dnes převezen do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde byla při této příležitosti sloužena pontifikální bohoslužba ke cti sv. Vojtěcha.

Exkluzivní výzkum mezi mladými lidmi: Jak dnes žijí věřící v ČR?

20. Duben 2018 - 15:15
Co sledují mladí věřící lidé z ČR na internetu? Jak tráví svůj volný čas? Jak praktikují svou víru? Jaké projekty a témata z oblasti církevního učení jsou pro ně zajímavé? Jaké vyznávají hodnoty? Jak se jejich názory vyvíjejí v čase? Odpovědi na tyto a další otázky hledal výzkumný tým pod vedením Jana Balíka a Jana Čapka, který se ptal 1900 účastníků Celostátního setkání mládeže 2017 v Olomouci. K jakým závěrům dospěli? Představujeme výsledky prezentované na středeční tiskové konferenci.

Návrat kardinála Berana do vlasti: Rakev s ostatky včera zamířila do Nepomucena

20. Duben 2018 - 15:00
Po téměř padesáti letech se vrací do vlasti ostatky kardinála Josefa Berana, které byly po jeho smrti v roce 1969 pohřbeny v kryptě svatopetrské baziliky. Včera se uskutečnil obřad vyzvednutí ostatků, který vedl kardinál Angelo Comastri, arcikněz baziliky sv. Petra. Rakev s ostatky pak byla převezena do Papežské koleje Nepomucenum, kde se také slavila zádušní mše, kterou celebroval slovenský kardinál Jozef Tomko.

Kardinál Duka požehnal sochu sv. Vojtěcha

20. Duben 2018 - 13:00
Ve čtvrtek 19. dubna, ve stejný okamžik, kdy byly v bazilice sv. Petra ve Vatikánu vyzdviženy ostatky kardinála Berana, byla v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě slavnostně odhalena a požehnána kardinálem Dominikem Dukou OP socha sv. Vojtěcha, Radly a sv. Radima. Dílo sochařky Karly Vobišové Žákové našlo své místo v katedrále až po 71 letech. Přinášíme také svědectví vnuka sochařky, která svým sochám vdechovala život.

Být Boží na plný úvazek

19. Duben 2018 - 17:00
V Týdnu modliteb za duchovní povolání přinášíme některé z odpovědí řeholníků a řeholnic, které zazněly při únorovém setkání s mládeží „Jsme odvážní (?)“. Mezi osobními otázkami z publika nechyběly dotazy ohledně povolání a rozhodnutí se pro vstup do řádu, života v celibátu, poslušnosti a další. Přinášíme shrnutí nejzajímavějších odpovědí, v příloze pak najdete celý přepis odpovědí včetně příspěvku „ Jak se pozná povolání? A dá se vůbec poznat?“ o. Františka Hylmara SJ.

Arcibiskup Auza: Ženy musí hrát větší roli při prevenci konfliktů

19. Duben 2018 - 16:00
Stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN arcibiskup Bernardito Auza říká, že je důležité, aby byly ženy začleněny do všech úrovní mírových procesů (peacemaking). Jenom tak lze podle něj zabránit šíření sexuálního násilí ve válečných konfliktech.

Biskupové nesouhlasí s divadelní hrou Naše násilí a vaše násilí

18. Duben 2018 - 17:15
Biskupové českých a moravských římskokatolických diecézí i apoštolský exarcha zastupující řeckokatolickou církev v ČR se na uplynulém 113. plenárním zasedání ČBK v Nitře také zabývali postojem katolické církve v ČR k plánovanému uvedení divadelní hry Olivera Frljiće Naše násilí a vaše násilí v rámci festivalu Divadelní svět podpořeného statuárním městem Brnem.

Papež František: Učte děti dobře znamení kříže

18. Duben 2018 - 17:00
Při pravidelné středeční audienci pokračoval papež František v cyklu katechezí o křtu s názvem: Symbol křesťanské víry. Mezi tyto symboly na samém začátku křesťanského života patří svěcená voda, volba křesťanského jména a znamení kříže. Víra je dar, za který můžeme prosit, a jediným vlastníkem našeho života je Bůh, tudíž v závěru papež připomněl, že je naší povinností dělat vše pro ochranu života.

List papeže Františka u příležitosti 55. světového dne modliteb za povolání; 22. dubna 2018

18. Duben 2018 - 17:00
Pán i dnes volá lidi k následování. Nemáme čekat, až budeme dokonalí, abychom odpověděli svým velkodušným: tady jsem, ani se lekat svých chyb a hříchů, ale s otevřeným srdcem přijmout Pánův hlas, píše v Listu ke světovému dni modliteb papež František. Tento text, který předkládáme v české verzi, je rozdělen do tří částí, ve kterých je pozornost soustředěna na naslouchání, rozlišování a život.

Gaudete et exsultate – 5. kapitola Boj, bdění a rozlišování

18. Duben 2018 - 13:00
Pátá a poslední kapitola exhortace Gaudete et exsultate se jmenuje „Boj, bdění a rozlišování“ a novinářům ji představoval generální vikář římské arcidiecéze, arcibiskup Mons. Angelo De Donatis. Papež František v ní nepopírá, že cesta ke svatosti není snadná, život křesťana je neustálým bojem a je třeba čelit různým překážkám a samotnému ďáblu. V závěru pak vyzývá všechny křesťany ke každodennímu rozhovoru s Bohem a zpytování svědomí.

Dubnové zasedání Sekce pro mládež ČBK v královéhradecké diecézi

18. Duben 2018 - 11:17
Ve dnech 11. – 12. dubna 2018 proběhlo zasedání Sekce pro mládež České biskupské konference. Zasedání navštívili delegáti (pre) synody o mládeži Markéta Imlaufová a Tomáš Holub.

Gaudete et exsultate – 4. kapitola Několik charakteristik svatosti v současném světě

17. Duben 2018 - 17:00
Čtvrtá kapitola exhortace Gaudete et exsultate nazvaná „Několik charakteristik svatosti v současném světě“ byla na tiskové konferenci představena také Paolou Bignardi. V této části dokumentu papež František nastiňuje některé formy svatosti v dnešním světě, od těch lehce předvídatelných (např. stálá modlitba, vytrvalost, trpělivost, mírnost) až po spíše překvapivé, jako je radost a smysl pro humor. Smyslem exhortace je tedy ukázat, že cesta ke svatosti má být cestou radostnou.

Programové tipy Radia Proglas na 16. týden roku 2018

16. Duben 2018 - 14:20
V týdnu od 16. do 22. dubna zachytíte na vlnách Proglasu například relaci Vítejte, senioři! věnovanou naší státní hymně, týdeník Živě z Prahy o repatriaci ostatků kardinála Josefa Berana nebo Oktávu s tiskovým mluvčím festivalu Pražské jaro.

S kardinálem Beranem se do katedrály vrátí i nové sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly

16. Duben 2018 - 14:00
Po sedmdesáti letech se do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha vrací sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly. Slavnostní odhalení sousoší tak konečně šťastně ukončí odyseu uměleckého díla, které mělo podobný osud jako kardinál Beran. Podle realizátorů projektu není tedy náhoda, že nové sousoší odlité z 320 kilogramů stříbra vstoupí do katedrály ve stejný den, kdy budou ostatky kardinála Berana vyzdviženy ze svatopetrské baziliky.

Přímé přenosy bohoslužeb od 16. do 22. dubna 2018

16. Duben 2018 - 10:30
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem. V Televizi Noe, na Radiu Proglas, České televizi a Českém rozhlasu.

Křty dospělých v ČR neklesají

14. Duben 2018 - 8:00
V roce 2017 bylo v ČR ve všech diecézích římskokatolické církve dohromady pokřtěno celkem 20.600 lidí. Z toho bylo 15.700 dětí ve věku do jednoho roku, což je téměř 14% ze všech narozených dětí v ČR v roce 2017. Počet pokřtěných dětí v absolutních číslech dlouhodobě mírně klesá, počet křtů dospělých zůstává i přes nejrůznější společenské vlivy a výkyvy populační křivky stabilní.

Dominik Duka: Kardinál Beran je velká postava našich dějin, nikdy se nenechal zlomit

13. Duben 2018 - 14:00
Návrat domů – takto charakterizoval pražský arcibiskup Dominik Duka OP repatriaci ostatků jedné z nejvýznamnějších postav české katolické církve, kardinála Josefa Berana, která se uskuteční v druhé polovině příštího týdne. Podle Dominika Duky byl kardinál Beran velkou postavou nejen katolické církve, ale také statečným mužem, který dokázal vzdorovat nacismu i komunismu.

Příští pondělí začíná Týden modliteb za duchovní povolání

13. Duben 2018 - 13:00
Týden před 4. nedělí velikonoční nás církev tradičně zve k intenzivnější modlitbě za duchovní povolání. Letošní neděle Dobrého pastýře připadá na 22. dubna a papež František k ní vydal své poselství, ve kterém se obrací především na mladé lidi, aby se ztišili a mohli tak zaslechnout Boží hlas, učili se rozlišovat a nebáli se žít Boží slovo.

Stránky