Řeholní komunita Sester sv. Josefa z Chambéry (CSJ)

Katalog: 
I.2.2./54

Křimická 670/73,  318 01 Plzeň
e-mail: csjplzenatvolny.cz

http://www.csjchambery.org