Konvent sester alžbětinek v Praze (OSE)

Katalog: 
I.2.1./13

Na Slupi 448/6,  pošt. př. 36,  

128 00 Praha 2 - Nové Město

e-mail: alzbetinky.prahaatseznam.cz

http://www.alzbetinkypraha.websnadno.cz