Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova (CSC)

Katalog: 
I.2.1./34

Odbojářů 324,  664 61 Rajhrad
e-mail:  tesitelkyatgmail.com
http://www.sestrytesitelky.eu

Česká provincie Kongregace sester Těšitelek BSJ
Odbojářů 324,  664 61 Rajhrad

e-mail: cp.kstatseznam.cz

Domov Matky Rosy
Odbojářů 324,  664 61 Rajhrad

Nováčkova 52, 614 00 Brno 14 – Husovice

e-mail: jindriskabsjatcentrum.cz