Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje (SCM)

Katalog: 
I.2.1./15

Hradišťská 142,  687 06 Velehrad
e-mail:  scmvelehradatseznam.cz

Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje
Bílého 80/9,   602 00 Brno - Stránice
e-mail: scmbrnoatseznam.cz 

http://www.cyrilky.cz

Na Parkáně 18,  266 01 Tetín 
e-mail: j.civinovaatvolny.cz

Václavské nám. 2,  772 00 Olomouc
e-mail: alberta.batseznam.cz

Salašská  62,  687 06 Velehrad, 
e-mail: scmstojanovatseznam.cz