Kongregace sester sv. Alžběty (CSSE)

Katalog: 
I.2.2./53

Kapitolní 538/13, 700 30 Ostrava- Zábřeh
e-mail: smjolantaatseznam.cz

http://www.alzbetanky.webnode.cz