Kongregace sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté – slezské (ABMV)

Katalog: 
I.2.1./31

Československá provincie
Na Koutě 425,  735 82 Bohumín 
e-mail: sestry.bohuminatvolny.cz
http://www.sestry-sluzebnice-npm.cz
 
Nádražní 495,  747 14 Ludgeřovice
e-mail: ssludgeroviceatseznam.cz