Kongregace sester Nejsvětějšího Spasitele (CSSsS)

Katalog: 
I.2.2./51

Palackého 1154/25,   669 02 Znojmo
e-mail: sestra.tadeaatgmail.com

http://www.spasitelky.sk