Klášter Kongregace sester karmelitánek „Institut Naší Paní z Karmelu“ (INSC)

Katalog: 
I.2.2./42

Mariánské nám. 56,   763 14 Zlín – Štípa
e-mail: karmelatvolny.cz

http://karmel.stipa.cz