Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek (S.Praem)

Katalog: 
I.2.1./26

Nám. Sadové 152/39, 779 00 Olomouc – Sv. Kopeček
e-mail: michaelaatpremonstratky.cz 
http://www.premonstratky.cz

Norbertinum – víceúčelové centrum
Nám. Sadové 152/39, 779 00 Olomouc – Sv. Kopeček

Domov blahoslavené Bronislavy
Školní 681, 396 01 Humpolec